Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Hlavní stránka / Aktuality / Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

10.8.2018

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar, přesahující veškeré tvé bohatství a urozenost. Doprovázena Františkovým příkladem a slovem, stala ses učednicí Království a zcela jsi následovala Krista chudého a ukřižovaného, pokorného a milujícího.

 

 

 

V malé a svaté Porciunkuli jsi odložila bohaté šaty, především však ses vzdala sama sebe,
aby Pán plně disponoval tvou svobodou a tvým srdcem.

Bůh ti žehnal a učinil tě plodnou, pro sebe jsi zůstala chudou, poslušnou a čistou,
pro církev ses stala matkou, jež svým příkladem zrodila a stále rodí nespočetný zástup svých dcer v Kristu.

Pán z tebe učinil přečistý pramen, z tvého nitra tryská voda, jež tiší žízeň těch,
kteří jsou zamilováni do Boha a hledají pravou Lásku a Nejvyšší Dobro.
Přicházíme za tebou jako poutníci, protože potřebujeme tebe, tvůj příklad a tvoji přímluvu.
Vypros nám především lásku k životu, aby byl stále v radosti i ve zkouškách,
hymnem chvály a zpěvem díků Stvořiteli, jenž nám ho daroval.

Vypros nám svou víru a úctu k Eucharistii a pomáhej nám,
aby náš život byl tím nejkrásnějším obětním darem, který bychom přinášeli k eucharistické oběti.
Vypros nám lásku ke Kristu, chudému a ukřižovanému, učiň, abychom potírali hřích,
který je v nás a mohli tak zakoušet radost a vykoupení.

Vypros nám lásku ke Kristu poslušnému a milujícímu, abychom věrně a s láskou plnili vůli nebeského Otce
a mohli tak nalézt plný smysl našeho života a pramen radosti.
Vypros nám lásku k bratřím a sestrám, které potkáváme na cestě života,
abychom mohli v každém z nich objevit rozličnou podobu Pánovy tváře, již bychom milovali, sloužili jí a odpouštěli.

Vypros nám lásku k chudým na těle i na duchu, k chybujícím a nešťastným,
kéž je potěší a osvítí světlo tvého příkladu a naše svědectví, aby v sobě samých nalezli Boží tvář
a mohli důstojně žít své lidské a křesťanské povolání.
Vypros nám lásku k modlitbě, abychom mohli Boha poznávat a milovat, chválit ho a děkovat mu v rozhovoru s ním i na věčnosti

Kláro, která jsi milovala děti, žehnej a chraň maličké, aby šťastně prospívali věkem a milostí,
vychováváni dobrým příkladem a láskou svých rodičů.
Kláro, služebnice nemocných sester, vypros pokoj a zdraví našim starým a nemocným,
aby nacházeli posilu v utrpení ve sjednocení s bolestmi Krista Ukřižovaného.

Kláro, učitelko bratrství, žehnej a chraň naše rodiny, aby byly kolébkami lásky a života.
Žehnej každému z nás, abychom pod tvou ochranou
žili věrně své křestní závazky a ve shodě se svátostmi, jež přijímáme.
Amen.

(Upraveno podle webu ofm)

Štítky: modlitba, svatí

Nejčtenější články za 30 dní

18.4.2019
Ježíšova velekněžská modlitba

25.3.2019
Pane, ty víš, co je lepší...

20.4.2019
Na zemi je dnes veliké ticho...
Sdílet na Facebook
Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Web o křesťanské modlitbě 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.