Různé

Za lásku k bližním

Pomoz mi, pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal. Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce. Nauč mě užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším. Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém.

 

Za přátelství

Dekuji ti , Pane, že jsi mi dal přítele, se kterým si rozumím a že nás spojuje tvá láska a společné zájmy. Dekuji ti za člověka, kterého jsi pro mě stvořil. Chceš, abychom si navzájem sloužili, abychom jeden druhého obohacovali. Pane, posvěť naše přátelství a nauč nás mlčenlivosti. Dej, ať si navzájem ukazujeme správnou cestu a ať nám všechno prospívá k dobrému. Naplň naše přátelství ušlechtilostí, věrností, a láskou a ochotou k oběti. Nedej, abychom se uzavřeli jen pro sebe. Ať se neomrzíme, ať si máme vždy co říct. Dej, Pane, ať naše přátelství nás přivádí blíž k tobě, příteli nejlepšímu. 

 

Za ochranu na cestách

Svatý archanděli Rafaeli, ochránce všech pocestných, doprovázej nás se svými an­dělskými sbory a zachraň nás ze všech ná­strah temnot. Ochraňuj na každé naší ces­tě nás i všechny, s nimiž se potkáme. Svatý archanděli Michaeli, chraň nás před mocnostmi temnot a na naše prosby a na přímluvu našich andělů strážných svrhni je do propasti pekla, aby neuškodily nám ani těm, kdo jsou na cestě s námi. Svatý archanděl i Gabrieli, se všemi svými anděly i našimi anděly strážnými vzdej nebeské pozdravení trojnásobně milosti­plnému, neposkvrněnému srdci Královny andělů a vypros nám bezpečnou a šťast­nou cestu.

 

Modlitba všedního dne

Pane, modlím se k Tobě ze své kuchyně, protože nemohu být světicí v tichých zdech kláštera, nebo uprostřed africké pouště nebo v hlubokých meditacích jako horlivá novicka. Pomoz mi být svatá, když vařím jídlo a myju nádobí. Potřebuji ruce Marty, ale především srdce Marie, když čistím zablácené boty, vidím Tvé sandály. Vidím Tě vcházet do Martina domu, když drhnu podlahu. Pane, přijmi tuto mou meditaci, protože nic lepšího nedokážu. Prohřej mou kuchyň svou láskou a prosvětli ji svým pokojem, který mi přináší vnitřní klid a dává mi pocit štěstí a spokojenosti. (dsn)

 

Za poznání Boha

Všemohoucí Bože, ty, který jsi stvořil všechny lidi, aby Tě milovali,dej těm, kteří Tě následují radost z věčného života. Těm, kteří Tě pronásledují, dej, prosím, milost poznání, kdo je Cesta, Pravda a Život. A jako na Kalvárii lotru po pravici, i těmto dej milost naděje na Království nebeské. Amen. (dsn)

 

Za prázdniny, dovolenou

Bože, děkuji ti za čas, kdy mohu odložit stranou práci (školu).
Dej, ať ho využiji naplno k odpočinku,  a nesnažím se dodělávat to, co jsem v práci nestihl. 
Pomoz mi, abych v tomto čase neutíkal před sebou, před tebou a před druhými.
Žehnej mi, abych viděl stopy tvé krásy kolem nás, ať umím naslouchat tvému stvoření a vidět jeho nádheru. Amen.

Štítky: cesta, láska, modlitba, prosebná modlitba, přímluvná modlitba
Sdílet na Facebook
Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Web o křesťanské modlitbě 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.