Články

Hlavní stránka / Texty / Články

(22.10.2015)

Proklínání v žalmech

Proklínání v žalmech
První věc, která mi pomohla při četbě žalmů, ve kterých zaznívá proklínání, pochází z oblasti, která nemá na první pohled s náboženstvím co dělat. Zjistil jsem, že tato zlořečení jsou svým způsobem nesmírně zajímavá. Zde totiž člověk naráží na pocit, který všichni až příliš dobře známe, vztek, vyjádřený naprosto svobodně, bez jakéhokoliv předstírání, bez rozpaků, beze studu - jak by to kromě dětí vyjádřilo v současnosti jen velmi málo lidí. více

Autor: Clive Staples Lewis  |  Štítky: žalmy, bible, pocit, spravedlnost, Bůh   |   Sekce: Články

(14.10.2015)

Hrad v nitru (Sv. Terezie Veliká)

Hrad v nitru (Sv. Terezie Veliká)
Jen málo věcí, které mi byly přikázány pod poslušností, mi přišly tak nesnadné, jako psát nyní o vnitřní modlitbě... více

Autor: Terezie od Ježíše  |  Štítky: vnitřní modlitba, Bůh, člověk, svatí   |   Sekce: Články

(6.10.2015)

Modlitba - ztráta času?

Modlitba - ztráta času?
Kdo se modlí, nemarní svůj čas, i když se daná situace jeví jako naléhavá více

Autor: papež Benedikt XVI.  |  Štítky: čas, modlitba, život   |   Sekce: Články

(28.9.2015)

Aby člověk našel Boha, musí po něm toužit

Aby člověk našel Boha, musí po něm toužit
Když se člověk uzavře do sebe a je přesvědčen, že si všechno v životě pěkně zařídil a že si plně vystačí s tím, co má, je ve velice nebezpečném stavu. Naplňuje ho sebeuspokojení, a právě to ho uzavírá. Nic víc už nechce. Aby člověk mohl dospět k Bohu, musí být naplněn touhou. Tato podmínka je nesmírně důležitá. Dnešní člověk si příliš neví rady s tím, po čem má vlastně toužit. Svět mu nabízí tisíce nápadů, ale třeba ho přece jen jednou napadne, že auto zase není až tak podstatná věc. A v tu chvíli musí začít hledat. více

Autor: Joachim Badeni  |  Štítky: touha, jak se modlit?, způsoby, formy modlitby, modlitba, osobní modlitba   |   Sekce: Články

(23.9.2015)

Papež František o modlitbě

Papež František o modlitbě
Ve svých kázáních a promluvách se papež František často zabýval tématem modlitby, a to při různých příležitostech. více

Autor: papež František  |  Štítky: jak se modlit?, čas, kontemplativní modlitba, rodina, růst v modlitbě, modlitba, vánoce   |   Sekce: Články

(18.9.2015)

Modli se a pracuj

Modli se a pracuj
Životní pravidlo "modli se a pracuj" je pomocí k duchovnímu zvládnutí všednosti a k rozpoznání, že právě ona je místem, kde ode mne Bůh nejvíce očekává a kde se rozhoduje, zda chci sebe a svůj život zachránit nebo mu jej odevzdat zpět. více

Autor: Anselm Grün  |  Štítky: život, Ježíšovo lidství, modlitba   |   Sekce: Články

(13.9.2015)

Děkování jako oslava života

Děkování jako oslava života
Díkůčinění vyplývá ze struktury lidské osoby. Člověk dostává život i vše, co jej tvoří. Díkůčinění je akceptací života. V řečtině výraz „díkůčinění“ pochází ze slov eu (velmi, dobře) a charidzomai (činit dobro), nebo charis (to, co působí radost). „Děkovat někomu“ tedy znamená působit mu potěšení, velkou radost. Díkůčinění samo pramení ze zkušenosti opravdové radosti a potěšení ze života. Nedostatek díkůčinění v životě člověka svědčí o nedostatku životní radosti. Komu se nechce žít, ten za život neděkuje. více

Autor: Józef Augustyn  |  Štítky: díkůvzdání, zpytování svědomí, Pavel - apoštol, život   |   Sekce: Články

(9.9.2015)

Modlitba je oporou světa a mostem překlenujícím zkoušky

Modlitba je oporou světa a mostem překlenujícím zkoušky
Tvá modlitba ať je naprosto jednoduchá. Celník a marnotratný syn se Bohu přiblížili prostřednictvím jediné věty. více

Autor: Jan Klimak  |  Štítky: jak se modlit?, Bůh, modlitba- co to je?   |   Sekce: Články

(4.9.2015)

Neselhávající „úspěch“ v modlitbě?

Neselhávající „úspěch“ v modlitbě?
I kdyby se naplnilo všechno, za co se lidé modlí (což se neděje), nedokazovalo by to účinnost modlitby, jak jí rozumí křesťané. Neboť modlitba je žádost. Podstatou žádosti je na rozdíl od nátlaku to, že jí může a nemusí být vyhověno. A jestliže nekonečně moudrá bytost naslouchá žádostem konečných a pošetilých tvorů, samozřejmě že jim někdy vyhoví, a jindy nevyhoví. Neměnný „úspěch“ v modlitbě by naprosto nedokazoval křesťanské učení. Dokazoval by něco, co by se mnohem spíše podobalo magii – moc určitých lidských bytostí ovládat nebo si vynucovat běh přírody. více

Autor: Clive Staples Lewis  |  Štítky: prosebná modlitba, modlitba- co to je?, pohanský přístup k modlitbě, problémy s modlitbou, nemoc, nevyslyšená modlitba, uzdravení   |   Sekce: Články

(30.8.2015)

Odpustit znamená víc než zapomenout

Odpustit znamená víc než zapomenout
Ten, kdo se cítí být zraněný a odpouští těm, kdo mu zranění způsobili, odhaluje hloubku vlastního zranění, které ovlivňuje jeho myšlení, city a jednání vůbec. Nepřiznaná zranění působí vnitřní neuspořádanost a chaos, zraňují a působí křivdy jiným. Nejprve je třeba prosit o odpuštění Boha.Odpuštění je něco víc než zapomenutí na spáchanou křivdu. Ve skutečnosti člověk sám nedokáže ze svého vědomí „vymazat“ křivdu, jež mu byla způsobena. Pokus o odstranění bolestivých zkušeností z vědomí silou vůle je určitým druhem represe. více

Autor: Józef Augustyn  |  Štítky: odpuštění, hřích, Ježíšovo lidství, kříž, člověk, společenství, touha, zlo   |   Sekce: Články

(24.8.2015)

Duchovní neklid

Duchovní neklid
Jedná-li člověk nad rámec svých duchovních možností, lze hovořit o duchovním neklidu. V takovém případě se člověk snaží spasit druhé ještě dříve, než dokončil práci na spáse vlastní. Duchovní diagnóza takového jednání nám ukazuje, jak takový neklid nastává, když si člověk chce naložit nějaké duchovní břímě a spoléhá přitom pouze na vlastní přirozené schopnosti. více

Autor: Matta el-Meskin  |  Štítky: člověk, čas, Duch svatý, neřest, rozlišování, růst v modlitbě   |   Sekce: Články

(19.8.2015)

Modlitba u svaté Terezie od Ježíše

Modlitba u svaté Terezie od Ježíše
Papež Pavel VI. prohlásil sv. Terezii od Ježíše (Velikou, Z Avily), jejíž pětisté výročí narození si tento rok připomínáme, za učitelku modlitby pro celou církev. více

  |   Sekce: Články

Nejčtenější články za 30 dní

4.6.2019
Modlit se v Duchu svatém

30.5.2019
Nanebevstoupení Páně

16.6.2019
Bůh v trojici jediný
Sdílet na Facebook
Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Web o křesťanské modlitbě 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.