„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

8.12.2015, 0:00 , papež František

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Modlitba papeže Františka u příležitosti zahájení Svatého roku milosrdenství v Římě 8.12.2015.

 

 

Ó Bože, který zjevuješ svou všemohoucnost především svým milosrdenstvím a odpuštěním,
dej nám prožít rok milosti, čas příhodný pro milování tebe a bratří v radosti evangelia.
Vylévej na nás nepřetržitě svého svatého Ducha, abychom neúnavně a s důvěrou obraceli svůj pohled na toho,
kterého jsme probodli, tvého Syna, který se stal člověkem, na jeho tvář zářící tvým nekonečným milosrdenstvím.
On je bezpečným útočištěm pro nás hříšníky, kteří jsme potřební odpuštění a pokoje, pravdy, která osvobozuje a zachraňuje.
On je Brána, skrze kterou přicházíme k tobě, nevyčerpatelný pramen útěchy pro všechny, krása, která nezná západu,
dokonalá radost v životě bez konce. Kéž se za nás přimlouvá Neposkvrněná Panna, první a zářící plod tvého velikonočního vítězství,
zářivá Jitřenka nového nebe a nové země, šťastné završení našeho pozemského putování.
Tobě, Otče svatý, Tvému Synu, našemu Vykupiteli, Svatému Duchu, Utěšiteli, patří všechna čest a sláva na věky věků.Amen.
 

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…