„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

6.10.2018, 0:00

Památka Panny Marie růžencové (7.10.)

Památka Panny Marie růžencové (7.10.)

Celý měsíc říjen je z ustanovení papeže Lva XIII.(*1810, +1903) zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. Za svého pontifikátu vyzýval věřící, aby se po celý měsíc modlili denně růženec ve všech farních kostelích.

Jak se modlit růženec? Stručný návod naleznete na webu maria.cz

 

 

 

 

Z historie vzniku růžence

Modlitba růžence se skládá z opakování modlitby Zdrávas Maria, která se začala hojněji užívat zhruba v 11 století, tehdy sestávala pouze  z Pozdravení andělského (Lk 1,28) a slov Alžběty (Lk 1,41). Je doloženo, že okolo r. 1300 v cisterciáckém klášteře v Trevíru se užívalo modlitby, kterou můžeme označit jako předchůdce růžence: modlitba sto Zdrávasů byla spojena se zamyšlením nad tajemstvím ze života Ježíše Krista. Vkládání jednotlivých tajemství ze života Ježíšova mezi jednotlivé desátky růžence vzniklo z popudu kartuziánského novice Dominika Pruského v r. 1409. Autorství růžence bylo dlouhou dobu mylně připisováno sv. Dominikovi.

Název modlitby - růženec - vznikl na základě legendy ze 13.st., podle které se jeden cisterciák modlil padesát zdrávasů  před sochou Panny Marie a uviděl nad její hlavou věnec z padesáti růží.

Modlitba se v pozdním středověku stala velice populární, její zásluze bylo připisováno vítězství nad Turky u Lepanta  7.10.1571. Papež Pius V. jako výraz vděčnosti ustanovil tento den svátkem Panny Marie Vítězné. Papež Řehoř XVIII. povolil v kostelech s růžencovým oltářem či kaplí slavit první neděli v říjnu svátek svatého růžence, a ten byl později rozšířen na celou církev. Papež Pius X. přeložil jeho slavení na 7.10., název svátku byl změněn v r. 1960 do dnešní podoby: Panny Marie růžencové.

(Upraveno podle textu docenta Petra Kubína na webu apha.cz)