„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

Autorský rejstřík


Marie de Lourdes Belchiorová

  • Všichni svatí - zajímavá alternativa k halloweenu (Články) Všichni svatí milovali tebe, Bože, a milovali svět. Zpívali o tvé chvále i o kráse tvorstva. A naříkali kvůli bolestem lidí zoufalých. Uměli dát najevo své rozhořčení a pronést prorocká slova, jež…