vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Adventní litanie https://www.modlitba.cz/aktuality/adventni-litanie <p>Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost během prvních první tří týdnů na druhý příchod Krista, čtvrtý týden se soustředíme na oslavu Kristova narození. Adventní litanie nám ve svých invokacích připomínají dějiny spásy od včetně starozákonních proroctví.</p> Sun, 26. Nov 2023 23:00:00 GMT Přijď, Pane Ježíši! - Střelná modlitba nejen v adventu https://www.modlitba.cz/texty/clanky/prijd-pane-jezisi-strelna-modlitba-nejen-v-adventu-1 <p>Poslední kniha Bible Zjevení Janovo končí slovy: &bdquo;A Duch i nevěsta praví: &lsquo;Přijď!&rsquo; A kdokoliv to slyší, ať řekne: &lsquo;Přijď!&rsquo; Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.</p> Sun, 26. Nov 2023 21:09:00 GMT Co jsou to roráty? https://www.modlitba.cz/aktuality/co-jsou-to-roraty-1 <p>Adventní zpěvy za svitu svící v&nbsp;jedinečné atmosféře</p> Sun, 26. Nov 2023 18:31:00 GMT Litanie ke Kristu Králi https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-ke-kristu-krali <p>Poslední neděle v liturgickém mezidobí je zasvěcena Kristu Králi, následující týden končí liturgický rok a začíná příprava na dobu adventu. Je to čas pro zpytování svědomí a kajícnost.</p> Thu, 23. Nov 2023 23:00:00 GMT Modlitba ke sv. Anežce České https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-anezce-ceske <p>patronce našeho národa, kterou svatořečil dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. Její svátek připadá na 13. listopad.</p> Fri, 10. Nov 2023 23:00:00 GMT Dušičky https://www.modlitba.cz/aktuality/dusicky <p>Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.</p> Tue, 31. Oct 2023 23:00:00 GMT Slavnost všech svatých https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-vsech-svatych <p>Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a už se radují s Kristem v nebi.</p> Mon, 30. Oct 2023 15:06:00 GMT Modlitba za zemřelé https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-zemrele <p>Po slavnosti Všech svatých (1.11.), následuje v liturgickém kalendáři památka věrných zemřelých (lidový název: Dušičky).</p> Sun, 29. Oct 2023 23:00:00 GMT Modlitba za zemřelé https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-zemrele-1 <p>Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11.&nbsp;</p> Wed, 25. Oct 2023 22:00:00 GMT Výročí narození sv.Terezie https://www.modlitba.cz/aktuality/vyroci-narozeni-svterezie <p>Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.</p> Fri, 13. Oct 2023 12:05:00 GMT Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše) https://www.modlitba.cz/aktuality/novena-ke-sv-terezii-velike-z-avily-od-jezise <p>Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny s ohledem na tematické zaměření novény.</p> Fri, 06. Oct 2023 22:00:00 GMT Modlitba k andělu strážnému https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-k-andelu-straznemu <p>&bdquo;Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas, nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti, vždyť má v sobě moje jméno...&quot; (Ex 23,20-21)</p> Sat, 30. Sep 2023 22:00:00 GMT Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svate-terezii-od-ditete-jezise <p>První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její autobiografie, v češtině pod názvem &quot;Dějiny duše&quot;, přibližuje čtenářům duchovní vývoj této karmelitky. Během krátké doby se stala jednou z nejoblíbenějších světic vůbec.</p> Fri, 29. Sep 2023 22:00:00 GMT Panny Marie růžencové (7.10.) https://www.modlitba.cz/aktuality/panny-marie-ruzencove-710 <p>Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence.&nbsp;</p> Thu, 28. Sep 2023 22:00:00 GMT Modlitba ke svatým archandělům https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svatym-archandelum <p>Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.</p> Wed, 27. Sep 2023 22:00:00 GMT Modlitba za vlast https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-vlast <p>Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.</p> Wed, 27. Sep 2023 22:00:00 GMT Svatováclavský chorál https://www.modlitba.cz/aktuality/svatovaclavsky-choral <p>Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál. Kořeny této modlitby sahají až do 12. století, jejím původním jazykem je staročeština. V průběhu staletí se k prvotní verzi přidávaly další sloky a tak vznikl text, jak ho známe a zpíváme dnes.</p> Mon, 25. Sep 2023 15:00:00 GMT Novéna ke sv. Františkovi z Assisi https://www.modlitba.cz/aktuality/novena-ke-sv-frantiskovi-z-assisi <p>František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a veškerého Božího stvoření. Jeho svátek si připomínáme 4.10., kdy slaví svátek také papež František - pamatujme na něj ve svých modlitbách.</p> Sat, 23. Sep 2023 22:00:00 GMT Zůstaň se mnou, Pane... https://www.modlitba.cz/aktuality/zustan-se-mnou-pane <p>Je to modlitba sv. Pia z Pietrelciny, jehož svátek si připomínáme 23.9. Otec Pio (1887&ndash;1968) pocházel z Itálie a byl členem řádu kapucínů. V konventu San Giovanni Rotondo obdržel stigmata; pro církevní hierarchii se stal nedůvěryhodným a byl na nějaký čas zbaven kněžských pravomocí. Věnoval se péči o nemocné, papež Jan Pavel II. ho prohlásil za blahoslaveného a r. 2002 za svatého.</p> Thu, 21. Sep 2023 14:11:00 GMT Modlitba ke sv. Matoušovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-matousovi <p>Sv. Matouš je podle tradice autorem jednoho ze čtyř evangelií a doprovázel Krista jako apoštol. Jeho svátek se slaví 21.9. Byl zřejmě výběrčím poplatků (celníkem), když ho Ježíš v Kafarnaum povolal mezi své učedníky, jak to líčí právě Matoušovo evangelium: &quot;Když Ježíš šel, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: &acute;Pojď za mnou!&acute; On vstal a šel za ním.&quot; (Mt 9, 9).</p> Tue, 19. Sep 2023 22:00:00 GMT Povýšení svatého kříže https://www.modlitba.cz/aktuality/povyseni-svateho-krize <p>Tento svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se už v 5. století 14. září vystavovaly k veřejné úctě věřících části Kristova kříže. Na východě se začal tento svátek slavit právě 14.9. a od 7. století se jeho slavení rozšířilo i na Západ.</p> Tue, 12. Sep 2023 22:00:00 GMT Litanie ke jménu Panny Marie https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-ke-jmenu-panny-marie <p>Jméno Marie, správně Miriam, vzniklo spojením dvou slovních kořenů &ndash; egyptského a hebrejského. V jazyce Egypťanů slovo &bdquo;myr&ldquo; znamená milou nebo snoubenku, zatímco &bdquo;jam&ldquo; v hebrejštině je zkratkou slova Jahve, tedy Hospodin. A tak jméno Marie, které stále i u nás zaujímá co do četnosti první místo mezi ženskými jmény vlastně znamená, Boží milá či Boží snoubenka.</p> Sun, 10. Sep 2023 22:00:00 GMT Narození Panny Marie https://www.modlitba.cz/aktuality/narozeni-panny-marie <p>Již od 5. století se v Jeruzalémě slaví 8.9. jako mariánský svátek, v ten den byla v lokalitě, označené tradicí jako místo narození Panny Marie, posvěcena bazilika. Od sedmého století se 8.9. slaví přímo jako svátek Narození Panny Marie.</p> Thu, 07. Sep 2023 14:00:00 GMT Matka Tereza z Kalkaty https://www.modlitba.cz/aktuality/matka-tereza-z-kalkaty <p>Narodila se v Albánii, její rodné jméno zní Agnesë Gonxhe Bojaxhiu. 4. září 2016 byla svatořečena papežem Františkem.</p> Thu, 31. Aug 2023 22:00:00 GMT Den modliteb za péči o stvoření https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-peci-o-stvoreni <p>Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.</p> Sun, 27. Aug 2023 13:00:00 GMT