vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Spojme se tento měsíc v modlitbě… / Duben 2020 https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-tento-mesic-v-modlitbe-duben-2020 <p>&nbsp;</p> <p>Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Papežův úmysl je doplněný i o modlitbu církve v&nbsp;ČR.</p> Tue, 31. Mar 2020 11:58:00 GMT VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství https://www.modlitba.cz/aktuality/vyzva-a-prosba-podporte-krestanska-nakladatelstvi <p>V&nbsp;současné situaci většina křesťanských nakladatelů bojuje o holé přežití. &nbsp;A čím déle budou trvat přísná&hellip;</p> Mon, 30. Mar 2020 15:15:00 GMT Požehnání celému světu - modlitba s papežem v pátek 27. března v 18:00 https://www.modlitba.cz/aktuality/pozehnani-celemu-svetu-modlitba-s-papezem-v-patek-27-brezna-v-1800 <p>V těchto dnech zkoušky, kdy se lidstvo chvěje před hrozbou pandemie, chtěl bych všem křesťanům navrhnout, aby svoje&hellip;</p> Thu, 26. Mar 2020 09:58:00 GMT V těžkostech často nevíme, zač se modlit https://www.modlitba.cz/texty/clanky/v-tezkostech-casto-nevime-zac-se-modlit <p>Proč apoštol Pavel napsal: &quot;Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit&quot;? Těžko si totiž lze myslet, že by on sám anebo ti, k&nbsp;nimž se obracel, neznali modlitbu Páně.</p> Thu, 26. Mar 2020 09:44:00 GMT Nemodleme se jako papoušci https://www.modlitba.cz/texty/clanky/neupadneme-v-modlitbe-do-zvykovosti <p>Vezměme modlitbu vážně; ne jako papoušci: bla, bla a nic. K&nbsp;opravdové modlitbě jsou zapotřebí tři věci. První je víra.&nbsp;Druhou podmínkou, které nás učí Ježíš, je vytrvalost.&nbsp;A třetí věc, kterou si v&nbsp;modlitbě přeje Bůh, je odvaha.&nbsp;</p> Tue, 24. Mar 2020 06:54:00 GMT Modlitba ke sv. Josefovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-josefovi <p>Svatý Josef je uctíván jako pěstoun Ježíše Krista a snoubenec Panny Marie. Protože mu Bůh svěřil svého Syna, vzýváme ho jako hlavního ochránce církve bojující.</p> Tue, 17. Mar 2020 23:00:00 GMT Svátek sv. Patrika https://www.modlitba.cz/aktuality/svatek-sv-patrika <p>Narodil se kolem r. 385 v Británii a zemřel kolem r. 461. Působil jako misionář v Irsku, jehož je hlavním patronem.</p> Mon, 16. Mar 2020 23:00:00 GMT Koronavirus, epidemie a ... křesťan https://www.modlitba.cz/aktuality/koronavirus-epidemie-a-krestan <p>Rychle se šířící koronavirus, nás překvapil a zaskočil. A nemožnost stoprocentní obrany a ochrany je něčím, s čím&hellip;</p> Tue, 10. Mar 2020 14:49:00 GMT Modlitba v poušti každodenního života https://www.modlitba.cz/texty/clanky/modlitba-v-pousti-kazdodenniho-zivota <p>Jak mohu být Kristovou tváří uprostřed lidí, když nenechám Krista, aby se ve mně skrze modlitbu zabydlel? Jak se snažit vzájemně se milovat, když se každý den nepostavíme před tvář toho, kdo je Láska sama? Nebyl snad sám Kristus často o samotě, aby se modlil?</p> Thu, 05. Mar 2020 14:31:00 GMT Spojme se tento měsíc v modlitbě… / březen 2020 https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-tento-mesic-v-modlitbe-brezen-2020 <p>Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Papežův úmysl je doplněný i o modlitbu církve v&nbsp;ČR.</p> Sat, 29. Feb 2020 12:49:00 GMT Modlitba za půst https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-pust <p>Dej, ať se postí naše srdce: ať se umí zříct všeho, co nás vzdaluje od tvé lásky, Pane, a ať se spojí s tebou hlouběji a upřímněji.</p> Wed, 26. Feb 2020 23:00:00 GMT Křížová cesta https://www.modlitba.cz/aktuality/krizova-cesta <p>Pobožnost křížové cesty se rozšířila zejména ve středověku, měla nahradit pouť do Svaté země a návštěvu míst spojených s utrpením Krista.</p> Tue, 25. Feb 2020 23:00:00 GMT Postní litanie k Panně Marii https://www.modlitba.cz/aktuality/postni-litanie-k-panne-marii <p>Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.</p> Sun, 23. Feb 2020 23:00:00 GMT Popeleční středa - modlitba https://www.modlitba.cz/aktuality/popelecni-streda-modlitba <p>Na začátku doby postní jsme zváni (mimo jiné) k modlitbě za církev a celý svět. Můžeme to udělat např. následujícím způsobem:</p> Sat, 22. Feb 2020 23:00:00 GMT Modlitba za papeže - svátek Stolce sv. Petra https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-papeze-svatek-stolce-sv-petra <p>Nejstarší zmínky o oslavě dne, kdy podle tradice apoštol Petr usedl na biskupský stolec ve městě Římě, se datují do 4. století. Zde se ve starověku uctívala katedra, tedy starobylý dřevěný stolec, na kterém římský biskup uděloval novokřtěncům svátost biřmování. Tradice uchovala 22. únor jako den, kdy Petr u Césareje Filipovy vyznal, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn a jako Petr &ndash; Skála byl ustanoven &quot;základem církve&quot; (srov. Mt 16,13-19).</p> Fri, 21. Feb 2020 23:00:00 GMT Stolec svatého Petra (svátek 22.2.) https://www.modlitba.cz/aktuality/stolec-svateho-petra-svatek-222 <p>Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků.</p> Fri, 21. Feb 2020 16:14:00 GMT Modlitba manželů https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-manzelu <p>Právě probíhající Národní týden manželství nás zve k modlitbě zvláště za ty, kdo žijí v manželství a v rodině. Manželským párům nabízíme konkrétní formu modlitby, jak se mohou obracet k Bohu společně.</p> Wed, 12. Feb 2020 23:00:00 GMT Modlitba ke svatému Valentýnovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svatemu-valentynovi <p>Svatý Valentin je jedním z nejuctívanějších světců na světě. Pocházel z umbrijského městečka Terni (střední Itálie) a podstoupil mučednickou smrt pravděpodobně roku 273.</p> Tue, 11. Feb 2020 23:00:00 GMT Světový den nemocných (11.2.) https://www.modlitba.cz/aktuality/svetovy-den-nemocnych-112 <p>V tento den si připomínáme výročí zjevení P. Marie v Lurdech. Poutní místo Lurdy (Lourdes) je každoročně cílem tisíců lidí, kteří přicházejí prosit o milost uzdravení pro sebe nebo pro své blízké.</p> Sun, 09. Feb 2020 23:00:00 GMT Spojme se právě teď v krátké modlitbě https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-v-modlitbe-za-aktualni-potreby-techto-dni <p>Spojme se v krátké modlitbě za aktuální potřeby těchto dní</p> Sat, 08. Feb 2020 08:38:00 GMT Zvykněme si opakovat modlitbu: „Pane, chceš-li, můžeš" https://www.modlitba.cz/texty/clanky/zvykneme-si-opakovat-tuto-modlitbu-pane-chces-li-muzes <p>Ježíš má soucit, je schopen vcítit se do bolesti a problémů druhých lidí. Právě proto přišel, nikoli proto, aby si umyl ruce, pronesl pár kázání a zase odkráčel pryč.&nbsp;</p> Sat, 01. Feb 2020 10:44:00 GMT Spojme se tento měsíc v modlitbě… / únor 2020 https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-tento-mesic-v-modlitbe-unor-2020 <p>Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Papežův úmysl je doplněný i o modlitbu církve v&nbsp;ČR.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 31. Jan 2020 12:10:00 GMT Uvedení Páně do chrámu https://www.modlitba.cz/aktuality/uvedeni-pane-do-chramu <p>Na začátku Lukášova evangelia čteme, jak malého Ježíše přinesli jeho rodiče do Jeruzaléma, aby byl podle Zákona obřezán. Zbožný muž Simeon, když dítě Ježíše spatřil, chválil Boha slovy, která ve večerní modlitbě breviáře (tzv. kompletář) opakujeme dodnes.</p> Thu, 30. Jan 2020 23:00:00 GMT Modlitba za svět: od Afghánistánu po Zimbabwe https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-svet-od-afghanistanu-po-zimbabwe <p>Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády světa a jak budou reagovat jednotlivé národy na různé národnostní nebo náboženské konflikty? Rozhodli jsme se, že něco přece jen uděláme. Vzniká nový několikaletý projekt Modlitba za svět.</p> Fri, 17. Jan 2020 11:11:00 GMT Modlitba za uprchlíky https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-uprchliky <p>Mezinárodní den migrantů připadá na 15.1.&nbsp;</p> Mon, 13. Jan 2020 23:00:00 GMT Týden modliteb za jednotu křesťanů https://www.modlitba.cz/aktuality/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu <p>Povinností všech křesťanů usilovat o jednotu a pracovat pro ni. Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus.</p> Sat, 11. Jan 2020 23:00:00 GMT Přímluvy na základě aktuálního dění https://www.modlitba.cz/aktuality/primluvy-na-zaklade-aktualniho-deni <p>Web Pastorace.cz nabízí ke stažení &quot;Modlitbu věřících&quot;, tedy přímluvy pro každou nedělní mši, koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi.</p> Sat, 11. Jan 2020 10:05:00 GMT Spojme se tento měsíc v modlitbě… / leden 2020 https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-tento-mesic-v-modlitbe-leden-2020 <p>Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Papežův úmysl je doplněný i o modlitbu církve v&nbsp;ČR.</p> Mon, 06. Jan 2020 12:05:00 GMT V modlitbě přináší Bůh do lidského nitra světlo https://www.modlitba.cz/texty/clanky/v-modlitbe-prinasi-buh-do-lidskeho-nitra-svetlo-bratr-roger-z-taize <p>Touha po spojení s Bohem&nbsp;<br /> je v lidském srdci odedávna.&nbsp;<br /> Tajemství tohoto spojení se nachází&nbsp;<br /> v neskrytějších hlubinách lidské bytosti.</p> Sun, 05. Jan 2020 15:02:00 GMT Rozjímání o slavnosti Zjevení Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/rozjimani-o-slavnosti-zjeveni-pane <p>Slavnost Zjevení Páně, lidově &bdquo;Třech králů&ldquo; (6. ledna), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře domů křídou píší písmena C+M+B, respektive K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen &bdquo;Třech králů&ldquo; (Kašpar, Melichar a Baltazar), jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského &quot;Christus mansionem benedicat&quot;: Kristus požehnej tomuto domu.</p> Fri, 03. Jan 2020 23:00:00 GMT Matka Boží https://www.modlitba.cz/aktuality/matka-bozi <p>Osmý den po slavnosti Narození Páně - tedy 1.1. - si zvláštním způsobem připomínáme Matku Boží a svěřujeme jí celý nastávající rok.</p> Tue, 31. Dec 2019 23:00:00 GMT Modlitba za rodiny https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-rodiny <p>První neděli po Božím hodu vánočním slavíme svátek Svaté rodiny - Ježíše, Josefa a Marie. Je to příležitost k modlitbám za potřeby všech rodin, známých i neznámých.</p> Sun, 29. Dec 2019 17:00:00 GMT