vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Modlitba za uprchlíky https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-uprchliky <p>Mezinárodní den migrantů připadá na 15.1.&nbsp;</p> Wed, 13. Jan 2021 23:00:00 GMT Týden modliteb za jednotu křesťanů https://www.modlitba.cz/aktuality/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu <p>Povinností všech křesťanů usilovat o jednotu a pracovat pro ni. Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus.</p> Mon, 11. Jan 2021 23:00:00 GMT Pokud se člověk neklaní Bohu, klaní se idolům https://www.modlitba.cz/texty/clanky/pokud-se-clovek-neklani-bohu-klani-se-idolum <p>Tři mudrci, jakmile došli do Betléma a &raquo;spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a&nbsp;klaněli se mu&laquo; (Mt&nbsp;2,11).</p> Thu, 07. Jan 2021 14:55:00 GMT Rozjímání o slavnosti Zjevení Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/rozjimani-o-slavnosti-zjeveni-pane <p>Slavnost Zjevení Páně, lidově &bdquo;Třech králů&ldquo; (6. ledna), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře domů křídou píší písmena C+M+B, respektive K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen &bdquo;Třech králů&ldquo; (Kašpar, Melichar a Baltazar), jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského &quot;Christus mansionem benedicat&quot;: Kristus požehnej tomuto domu.</p> Sun, 03. Jan 2021 23:00:00 GMT Matka Boží https://www.modlitba.cz/aktuality/matka-bozi <p>Osmý den po slavnosti Narození Páně - tedy 1.1. - si zvláštním způsobem připomínáme Matku Boží a svěřujeme jí celý nastávající rok.</p> Thu, 31. Dec 2020 23:00:00 GMT Modlitba za rodiny https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-rodiny <p>První neděli po Božím hodu vánočním slavíme svátek Svaté rodiny - Ježíše, Josefa a Marie. Je to příležitost k modlitbám za potřeby všech rodin, známých i neznámých.</p> Tue, 29. Dec 2020 17:00:00 GMT Z modlitby čerpáme nezbytnou sílu https://www.modlitba.cz/texty/clanky/z-modlitby-cerpame-nezbytnou-silu <p>Modlitba je pokojná síla, která na člověka působí a nedá mu jen tak dřímat. Z ní čerpáme nezbytnou sílu.&nbsp;</p> Mon, 28. Dec 2020 09:29:00 GMT 23. prosince - Ó antifona - Bůh s námi https://www.modlitba.cz/aktuality/23-prosince-o-antifona-buh-s-nami <p>Emanueli, králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil: přijď a dej nám spásu, Pane, náš Bože!</p> Tue, 22. Dec 2020 23:00:00 GMT 22. prosince - Ó antifona - Zaslíbení Mesiáše https://www.modlitba.cz/aktuality/22-prosince-o-antifona-zaslibeni-mesiase <p>Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!</p> Mon, 21. Dec 2020 23:00:00 GMT 21. prosince - Ó antifona - Předpovědi proroků https://www.modlitba.cz/aktuality/21-prosince-o-antifona-predpovedi-proroku <p>Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti!</p> Sun, 20. Dec 2020 23:00:00 GMT 20. prosince - Ó antifona - Davidova vláda https://www.modlitba.cz/aktuality/20-prosince-o-antifona-davidova-vlada <p>Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo už nezavře, když ty zavřeš, nikdo už neotevře: přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, jenž sedí v temnotě a ve stínu smrti!</p> Sat, 19. Dec 2020 23:00:00 GMT 19. prosince - Ó antifona - Vyvolení Davida https://www.modlitba.cz/aktuality/19-prosince-o-antifona-vyvoleni-davida <p>Kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej!</p> Fri, 18. Dec 2020 23:00:00 GMT 18. prosince - Ó antifona- Vyvedení z Egypta https://www.modlitba.cz/aktuality/18-prosince-o-antifona-vyvedeni-z-egypta <p>Hospodine, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi v ohni hořícího keře a dals mu zákon na Sinaji: přijď a vysvoboď nás s velikou mocí!</p> Thu, 17. Dec 2020 23:00:00 GMT 17. prosince - Ó antifona - Stvoření světa https://www.modlitba.cz/aktuality/17-prosince-o-antifona-stvoreni-sveta <p>Moudrosti, ty vycházíš z úst Nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa k druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno: přijď a nauč nás cestě rozumnosti!</p> Wed, 16. Dec 2020 23:00:00 GMT Ó antifony - antiphonae majores https://www.modlitba.cz/aktuality/o-antifony-antiphonae-majores <p>V předvánočním týdnu 17.12.-23.12. při mši před evangeliem a také ve večerní modlitbě církve zpíváme tzv. Ó antifony, které pocházejí zřejmě ze 6. století, snad z benediktinského kláštera v oblasti Říma.</p> Tue, 15. Dec 2020 23:00:00 GMT Doporučené knihy (nejen k Vánocům) https://www.modlitba.cz/aktuality/doporucene-knihy-nejen-k-vanocum <p>Obrátilo se na nás několik našich čtenářů s&nbsp;prosbou o doporučení nějakých dobrých knih &ndash; hlavně nyní před&hellip;</p> Tue, 08. Dec 2020 15:31:00 GMT Litanie k Neposkvrněné https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-k-neposkvrnene <p>V době adventní připadá na 8.12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejstarší svědectví o slavení tohoto svátku pochází ze 7.st. z křesťanského Východu, na Západě se slavil nejdříve v Anglii a Francii. Koncem 17.st. bylo jeho slavení rozšířeno na celou církev. Učení o Panně Marii bez poskvrny hříchu počaté vyhlásil jako pravdu víry papež Pius XII. roku 1954.</p> Sun, 06. Dec 2020 23:00:00 GMT Svatý Mikuláš (6.12.) https://www.modlitba.cz/aktuality/svaty-mikulas-612 <p><a href="http://www.vira.cz/mikulas/">Mikulášova</a> velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)</p> Wed, 02. Dec 2020 08:09:00 GMT Spojme se tento měsíc v modlitbě… / Prosinec 2020 https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-tento-mesic-v-modlitbe-prosinec-2020 <p>Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Papežův úmysl je doplněný i o modlitbu církve v&nbsp;ČR.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 30. Nov 2020 13:33:00 GMT Co jsou to roráty? https://www.modlitba.cz/aktuality/co-jsou-to-roraty-1 <p>Adventní zpěvy za svitu svící v&nbsp;jedinečné atmosféře</p> Sat, 28. Nov 2020 18:31:00 GMT Přijď, Pane Ježíši! - Střelná modlitba nejen v adventu https://www.modlitba.cz/texty/clanky/prijd-pane-jezisi-strelna-modlitba-nejen-v-adventu <p>Poslední kniha Bible Zjevení Janovo končí slovy:&nbsp;<br /> &bdquo;A Duch i nevěsta praví: &lsquo;Přijď!&rsquo;&nbsp;<br /> A kdokoliv to slyší, ať řekne: &lsquo;Přijď!&rsquo;&nbsp;<br /> Kdo žízní, ať přistoupí;&nbsp;<br /> kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (...)&nbsp;<br /> Ten, od něhož je to svědectví, praví: &lsquo;Ano, přijdu brzo.&rsquo;&nbsp;<br /> Amen, přijď, Pane Ježíši!&ldquo; (Zj 22,17.20-21).&nbsp;</p> Sat, 28. Nov 2020 17:54:00 GMT Adventní litanie https://www.modlitba.cz/aktuality/adventni-litanie <p>Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost během prvních první tří týdnů na druhý příchod Krista, čtvrtý týden se soustředíme na oslavu Kristova narození. Adventní litanie nám ve svých invokacích připomínají dějiny spásy od včetně starozákonních proroctví.</p> Thu, 26. Nov 2020 23:00:00 GMT Litanie ke Kristu Králi https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-ke-kristu-krali <p>Poslední neděle v liturgickém mezidobí je zasvěcena Kristu Králi, následující týden končí liturgický rok a začíná příprava na dobu adventu. Je to čas pro zpytování svědomí a kajícnost.</p> Mon, 23. Nov 2020 23:00:00 GMT Modlitba ke sv. Anežce České https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-anezce-ceske <p>patronce našeho národa, kterou svatořečil dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. Její svátek připadá na 13. listopad.</p> Tue, 10. Nov 2020 23:00:00 GMT Modlitba za vnitřní svobodu od strachu https://www.modlitba.cz/texty/clanky/modlitba-za-vnitrni-svobodu-od-strachu <p>Modlitba v&nbsp;době pandemie čínské chřipky, říjen 2020.</p> <p>Pane Ježíši Kriste /.../&nbsp;<br /> Je tolik věcí, které mě chtějí od tebe vzdálit<br /> a sebrat mi vnitřní pokoj<br /> a svobodu, kterou jsi mi daroval.<br /> Odevzdávám ti nyní všechny své starosti,<br /> obavy, strachy a úzkosti. ...</p> Thu, 05. Nov 2020 09:45:00 GMT Dušičky https://www.modlitba.cz/aktuality/dusicky <p>Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.</p> Sat, 31. Oct 2020 23:00:00 GMT Spojme se tento měsíc v modlitbě… / Listopad 2020 https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-tento-mesic-v-modlitbe-listopad-2020 <p><span style="font-size: 0.95em;">Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Papežův úmysl je doplněný i o modlitbu církve v&nbsp;ČR.</span></p> <p>&nbsp;</p> Sat, 31. Oct 2020 13:31:00 GMT Slavnost všech svatých https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-vsech-svatych <p>Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a už se radují s Kristem v nebi.</p> Fri, 30. Oct 2020 15:06:00 GMT Modlitba za zemřelé https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-zemrele <p>Po slavnosti Všech svatých (1.11.), následuje v liturgickém kalendáři památka věrných zemřelých (lidový název: Dušičky).</p> Thu, 29. Oct 2020 23:00:00 GMT Modlitba za zemřelé https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-zemrele-1 <p>Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11.&nbsp;</p> Sun, 25. Oct 2020 23:00:00 GMT Žalmy nevznikly na psacím stole, nýbrž prýští z hlubin života https://www.modlitba.cz/texty/clanky/zalmy-nevznikly-na-psacim-stole-nybrz-prysti-z-hlubin-zivota <p>V&nbsp;Žalmech nacházíme všechny lidské city: radosti, bolesti, pochyby, naděje i hořkosti, jimiž je náš život prostoupen. Každý Žalm je tak střízlivý, že se jej mohou modlit lidé všech stavů a všech dob...</p> Wed, 14. Oct 2020 13:31:00 GMT