vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Můj Bože, Trojice, tobě se klaním https://www.modlitba.cz/aktuality/muj-boze-trojice-tobe-se-klanim <p>Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu.</p> Tue, 06. Jun 2023 22:00:00 GMT Nejsvětější Trojice https://www.modlitba.cz/aktuality/nejsvetejsi-trojice <p>Modlitba &quot;Můj Bože v Trojici&quot;, jejíž autorkou je bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice OCD, je částečně citována i v Katechismu katolické církve (odst. 260).</p> Mon, 05. Jun 2023 22:00:00 GMT Přijď ó Duchu přesvatý https://www.modlitba.cz/aktuality/prijd-o-duchu-presvaty <p>Svatodušní sekvence</p> Thu, 01. Jun 2023 09:24:00 GMT Novéna k Duchu svatému https://www.modlitba.cz/aktuality/novena-k-duchu-svatemu <p>Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli tyto dny scházet na modlitbu v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině. Pokud si nejsme schopni najít tyto dny více času na modlitbu, pomodleme se každý den třeba svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý), nebo sekvenci Veni sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý), popř. každý den můžeme přidat ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím &bdquo;který Ducha svatého seslal&ldquo;.</p> Wed, 24. May 2023 16:00:00 GMT Modlitba není všechno https://www.modlitba.cz/texty/clanky/modlitba-neni-vsechno <p>Modlitba není všechno. Ovšem bez modlitby jde všechno vniveč.</p> Thu, 18. May 2023 10:20:00 GMT Den modliteb za pronásledované křesťany https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-pronasledovane-krestany <p>Šestá neděle velikonoční je dnem, kdy zvláště pamatujeme na naše pronásledované sestry a bratry po celém světě.</p> Mon, 15. May 2023 22:00:00 GMT Modlitba ke sv. Jiří https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-jiri <p>Podstoupil mučednickou smrt na začátku 4. stol. v palestinském městě Lydda, blízko dnešního Tel Avivu; nad jeho hrobem byla postavena basilika. Jeho úcta se brzo rozšířila po celém světě. Velmi známá Legenda aurea vypráví, že bojoval s drakem.</p> Thu, 20. Apr 2023 22:00:00 GMT O filii et filiae https://www.modlitba.cz/aktuality/o-filii-et-filiae <p>Krásný velikonoční hymnus, který nese název podle prvních slov této písně (ó synové a dcery), pochází z patnáctého století. Autorem prvních devíti slok je františkánský kazatel Jean Tisserand, ostatní tři byly k hymnu dodány později.</p> Sun, 16. Apr 2023 22:00:00 GMT Exultet https://www.modlitba.cz/aktuality/exultet <p>Chvalozpěv &quot;Exultet&quot;, který doprovází žehnání svíce (paškálu) při velikonoční vigilii, vznikl mezi 5.-7. stol. Název pochází z prvního slova tohoto latinského hymnu. Opěvuje se v něm svíce, která je symbolem Krista a přechodu od staré smlouvy k nové; vzdává se dík dokonce za &quot;šťastnou vinu, kvůli které přišel Vykupitel tak vznešený&quot;.</p> Sun, 16. Apr 2023 13:00:00 GMT Victimae paschali laudes https://www.modlitba.cz/aktuality/victimae-paschali-laudes <p>Velikonoční zpěv, tzv. sekvence (= druh středověké liturgické poezie, zpívané před čtením evangelia při mši na chorální nápěv), který zazníval po celý velikonoční oktáv (= týden po velikonočních svátcích). Vznikl zřejmě v 11. století na dvoře císaře Konráda II. Sálského, autorem je údajně kronikář a kaplan Wip Burgundský.</p> Sun, 16. Apr 2023 12:00:00 GMT Lide můj, co jsem ti učinil? https://www.modlitba.cz/aktuality/lide-muj-co-jsem-ti-ucinil <p>Při velkopátečním obřadu uctívání svatého kříže je zvykem zpívat tzv. Výčitky Nejsvětějšího Spasitele - jedná se o text inspirovaný několika verši z knihy proroka Micheáše (Mich 6,3-4).</p> Fri, 14. Apr 2023 21:00:00 GMT Svatý týden https://www.modlitba.cz/aktuality/svaty-tyden <p>Předvelikonoční&nbsp;dny, začínající Květnou nedělí. Doba bezprostřední přípravy na velikonoční svátky....</p> Thu, 06. Apr 2023 22:00:00 GMT Modlitba ke sv. Josefovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-josefovi <p>Svatý Josef je uctíván jako pěstoun Ježíše Krista a snoubenec Panny Marie. Protože mu Bůh svěřil svého Syna, vzýváme ho jako hlavního ochránce církve bojující.</p> Fri, 17. Mar 2023 23:00:00 GMT Svátek sv. Patrika https://www.modlitba.cz/aktuality/svatek-sv-patrika <p>Narodil se kolem r. 385 v Británii a zemřel kolem r. 461. Působil jako misionář v Irsku, jehož je hlavním patronem.</p> Thu, 16. Mar 2023 23:00:00 GMT Sláva Otci... (doxologie) https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby/slava-otci-doxologie <p>Sláva Otci... (doxologie)</p> Tue, 07. Mar 2023 10:40:00 GMT Otče náš https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby/otce-nas <p>Otče náš</p> Tue, 07. Mar 2023 10:39:00 GMT Přijď Tvůrce Duchu svatý (Veni Creator) https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby/prijd-tvurce-duchu-svaty-veni-creator <p>Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám,<br /> a navštiv myslí našich chrám,<br /> z výsosti nebes zavítej,<br /> do duší nám svou milost vlej.</p> Mon, 06. Mar 2023 10:50:00 GMT Vzývání Ducha Svatého https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby/vzyvani-ducha-svateho <p>Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.</p> Sun, 05. Mar 2023 10:49:00 GMT Apoštolské vyznání víry https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby/apostolske-vyznani-viry <p>Věřím v Boha,<br /> Otce všemohoucího,<br /> Stvořitele nebe i země,</p> Sat, 04. Mar 2023 10:47:00 GMT Vyznání víry - nicejsko-konstantinopolské https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/zakladni-modlitby/vyznani-viry-nicejsko-konstantinopolske <p>Věřím v jednoho Boha,&nbsp;<br /> Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,&nbsp;<br /> všeho viditelného i neviditelného....</p> Fri, 03. Mar 2023 10:45:00 GMT Modlitba za půst https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-pust <p>Dej, ať se postí naše srdce: ať se umí zříct všeho, co nás vzdaluje od tvé lásky, Pane, a ať se spojí s tebou hlouběji a upřímněji.</p> Wed, 01. Mar 2023 23:00:00 GMT Popeleční středa - modlitba https://www.modlitba.cz/aktuality/popelecni-streda-modlitba <p>Na začátku doby postní jsme zváni (mimo jiné) k modlitbě za církev a celý svět. Můžeme to udělat např. následujícím způsobem:</p> Tue, 28. Feb 2023 23:00:00 GMT