vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Modlitba k Panně Marii za jednotu církve https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-k-panne-marii-za-jednotu-cirkve <p>Tato modlitba pochází ze spisů Petra Klarifikátora (1383-1406), duchovního vůdce a životopisce Jana z Jenštejna.</p> Fri, 17. Jan 2020 23:00:00 GMT Modlitba za svět: od Afghánistánu po Zimbabwe https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-svet-od-afghanistanu-po-zimbabwe <p>Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády světa a jak budou reagovat jednotlivé národy na různé národnostní nebo náboženské konflikty? Rozhodli jsme se, že něco přece jen uděláme. Vzniká nový několikaletý projekt Modlitba za svět.</p> Fri, 17. Jan 2020 11:11:00 GMT Spojme se v krátké modlitbě za aktuální potřeby https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-v-modlitbe-za-aktualni-potreby-techto-dni <p>Spojme se v krátké modlitbě za aktuální potřeby těchto dní</p> Wed, 15. Jan 2020 08:38:00 GMT Modlitba za uprchlíky https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-uprchliky <p>Mezinárodní den migrantů připadá na 15.1.&nbsp;</p> Mon, 13. Jan 2020 23:00:00 GMT Týden modliteb za jednotu křesťanů https://www.modlitba.cz/aktuality/tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu <p>Povinností všech křesťanů usilovat o jednotu a pracovat pro ni. Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar, který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus.</p> Sat, 11. Jan 2020 23:00:00 GMT Přímluvy na základě aktuálního dění https://www.modlitba.cz/aktuality/primluvy-na-zaklade-aktualniho-deni <p>Web Pastorace.cz nabízí ke stažení &quot;Modlitbu věřících&quot;, tedy přímluvy pro každou nedělní mši, koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi.</p> Sat, 11. Jan 2020 10:05:00 GMT Spojme se tento měsíc v modlitbě… / leden 2020 https://www.modlitba.cz/aktuality/spojme-se-tento-mesic-v-modlitbe-leden-2020 <p>Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv. Apoštolátu modlitby. Papežův úmysl je doplněný i o modlitbu církve v&nbsp;ČR.</p> Mon, 06. Jan 2020 12:05:00 GMT V modlitbě přináší Bůh do lidského nitra světlo https://www.modlitba.cz/texty/clanky/v-modlitbe-prinasi-buh-do-lidskeho-nitra-svetlo-bratr-roger-z-taize <p>Touha po spojení s Bohem&nbsp;<br /> je v lidském srdci odedávna.&nbsp;<br /> Tajemství tohoto spojení se nachází&nbsp;<br /> v neskrytějších hlubinách lidské bytosti.</p> Sun, 05. Jan 2020 15:02:00 GMT Rozjímání o slavnosti Zjevení Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/rozjimani-o-slavnosti-zjeveni-pane <p>Slavnost Zjevení Páně, lidově &bdquo;Třech králů&ldquo; (6. ledna), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře domů křídou píší písmena C+M+B, respektive K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen &bdquo;Třech králů&ldquo; (Kašpar, Melichar a Baltazar), jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského &quot;Christus mansionem benedicat&quot;: Kristus požehnej tomuto domu.</p> Fri, 03. Jan 2020 23:00:00 GMT Matka Boží https://www.modlitba.cz/aktuality/matka-bozi <p>Osmý den po slavnosti Narození Páně - tedy 1.1. - si zvláštním způsobem připomínáme Matku Boží a svěřujeme jí celý nastávající rok.</p> Tue, 31. Dec 2019 23:00:00 GMT Modlitba za rodiny https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-rodiny <p>První neděli po Božím hodu vánočním slavíme svátek Svaté rodiny - Ježíše, Josefa a Marie. Je to příležitost k modlitbám za potřeby všech rodin, známých i neznámých.</p> Sun, 29. Dec 2019 17:00:00 GMT Vánoční litanie k Panně Marii https://www.modlitba.cz/aktuality/vanocni-litanie-k-panne-marii <p>Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.</p> Tue, 24. Dec 2019 16:00:00 GMT 23. prosince - Ó antifona - Bůh s námi https://www.modlitba.cz/aktuality/23-prosince-o-antifona-buh-s-nami <p>Emanueli, králi náš a zákonodárce, na tebe čekají národy, abys je zachránil: přijď a dej nám spásu, Pane, náš Bože!</p> Sun, 22. Dec 2019 23:00:00 GMT 22. prosince - Ó antifona - Zaslíbení Mesiáše https://www.modlitba.cz/aktuality/22-prosince-o-antifona-zaslibeni-mesiase <p>Králi národů, toužebně očekávaný, ty jsi nárožní kámen, který spojuje Boží lid vjedno: přijď a spas člověka, kterého jsi utvořil z hlíny!</p> Sat, 21. Dec 2019 23:00:00 GMT 21. prosince - Ó antifona - Předpovědi proroků https://www.modlitba.cz/aktuality/21-prosince-o-antifona-predpovedi-proroku <p>Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti!</p> Fri, 20. Dec 2019 23:00:00 GMT 20. prosince - Ó antifona - Davidova vláda https://www.modlitba.cz/aktuality/20-prosince-o-antifona-davidova-vlada <p>Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, když ty otevřeš, nikdo už nezavře, když ty zavřeš, nikdo už neotevře: přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, jenž sedí v temnotě a ve stínu smrti!</p> Thu, 19. Dec 2019 23:00:00 GMT Vánoce v Africe https://www.modlitba.cz/texty/clanky/vanoce-v-africe <p>Jedno dítě se na mě dívalo se zájmem.&nbsp;<br /> &bdquo;Ty jsi smutný?&ldquo;&nbsp; &nbsp;<br /> Co říct?&nbsp;<br /> &bdquo;Vzpomínám na domov,&ldquo; říkám.&nbsp;&nbsp;<br /> &quot;Teď v dálce jdou moji blízcí... zasněženou krajinou. Putují v mrazivé noci ke kostelu na půlnoční.&quot;&nbsp; &nbsp;<br /> <span style="font-size: 0.95em;">Věděl jsem, že mi ten chlapec chce pomoci.&nbsp;</span><br /> Díval se na mne.&nbsp;<br /> Přemýšlel. ...</p> Thu, 19. Dec 2019 15:26:00 GMT 19. prosince - Ó antifona - Vyvolení Davida https://www.modlitba.cz/aktuality/19-prosince-o-antifona-vyvoleni-davida <p>Kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej!</p> Wed, 18. Dec 2019 23:00:00 GMT 18. prosince - Ó antifona- Vyvedení z Egypta https://www.modlitba.cz/aktuality/18-prosince-o-antifona-vyvedeni-z-egypta <p>Hospodine, vůdce Izraelova domu, ty ses zjevil Mojžíšovi v ohni hořícího keře a dals mu zákon na Sinaji: přijď a vysvoboď nás s velikou mocí!</p> Tue, 17. Dec 2019 23:00:00 GMT 17. prosince - Ó antifona - Stvoření světa https://www.modlitba.cz/aktuality/17-prosince-o-antifona-stvoreni-sveta <p>Moudrosti, ty vycházíš z úst Nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa k druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno: přijď a nauč nás cestě rozumnosti!</p> Mon, 16. Dec 2019 23:00:00 GMT Ó antifony - antiphonae majores https://www.modlitba.cz/aktuality/o-antifony-antiphonae-majores <p>V předvánočním týdnu 17.12.-23.12. při mši před evangeliem a také ve večerní modlitbě církve zpíváme tzv. Ó antifony, které pocházejí zřejmě ze 6. století, snad z benediktinského kláštera v oblasti Říma.</p> Sun, 15. Dec 2019 23:00:00 GMT Litanie k Neposkvrněné https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-k-neposkvrnene <p>V době adventní připadá na 8.12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejstarší svědectví o slavení tohoto svátku pochází ze 7.st. z křesťanského Východu, na Západě se slavil nejdříve v Anglii a Francii. Koncem 17.st. bylo jeho slavení rozšířeno na celou církev. Učení o Panně Marii bez poskvrny hříchu počaté vyhlásil jako pravdu víry papež Pius XII. roku 1954.</p> Fri, 06. Dec 2019 23:00:00 GMT Svatý Mikuláš (6.12.) https://www.modlitba.cz/aktuality/svaty-mikulas-612 <p><a href="http://www.vira.cz/mikulas/">Mikulášova</a> velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)</p> Mon, 02. Dec 2019 08:09:00 GMT Co jsou to roráty? https://www.modlitba.cz/aktuality/co-jsou-to-roraty <p>Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách&nbsp;jen za svitu svící&hellip;</p> Thu, 28. Nov 2019 11:00:00 GMT Co jsou to roráty? https://www.modlitba.cz/texty/clanky/co-jsou-to-roraty <p>Roráty jsou prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v&nbsp;předvánočním období. Rorátní mše probíhají v&nbsp;brzkých ranních hodinách a mnohde se konají jen za svitu svící. To vyvolává - v&nbsp;prosincových tmavých, studených a předvánočních ránech - jedinečnou atmosféru.</p> Thu, 28. Nov 2019 10:42:00 GMT Adventní litanie https://www.modlitba.cz/aktuality/adventni-litanie <p>Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost během prvních první tří týdnů na druhý příchod Krista, čtvrtý týden se soustředíme na oslavu Kristova narození. Adventní litanie nám ve svých invokacích připomínají dějiny spásy od včetně starozákonních proroctví.</p> Tue, 26. Nov 2019 23:00:00 GMT Emoce v modlitbě? Žalmy... https://www.modlitba.cz/aktuality/emoce-v-modlitbe-zalmy <p>&quot;Hospodine ve&nbsp;dne&nbsp;i v&nbsp;noci&nbsp;před tebou úpím...&quot; (odkaz na pastorace.cz)</p> Tue, 26. Nov 2019 14:09:00 GMT Litanie ke Kristu Králi https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-ke-kristu-krali <p>Poslední neděle v liturgickém mezidobí je zasvěcena Kristu Králi, následující týden končí liturgický rok a začíná příprava na dobu adventu. Je to čas pro zpytování svědomí a kajícnost.</p> Sat, 23. Nov 2019 23:00:00 GMT Modlitba ke sv. Anežce České https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-anezce-ceske <p>patronce našeho národa, kterou svatořečil dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. Její svátek připadá na 13. listopad.</p> Sun, 10. Nov 2019 23:00:00 GMT Modlitba za zemřelé https://www.modlitba.cz/texty/clanky/modlitba-za-zemrele <p>Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11.</p> Fri, 01. Nov 2019 12:23:00 GMT Dušičky https://www.modlitba.cz/aktuality/dusicky <p>Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.</p> Thu, 31. Oct 2019 23:00:00 GMT Slavnost všech svatých https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-vsech-svatych <p>Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a už se radují s Kristem v nebi.</p> Wed, 30. Oct 2019 15:06:00 GMT Modlitba za zemřelé https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-zemrele <p>Po slavnosti Všech svatých (1.11.), následuje v liturgickém kalendáři památka věrných zemřelých (lidový název: Dušičky).</p> Tue, 29. Oct 2019 23:00:00 GMT Modlitba za zemřelé https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-zemrele-1 <p>Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11.&nbsp;</p> Fri, 25. Oct 2019 22:00:00 GMT Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života https://www.modlitba.cz/aktuality/rekolekce-s-j-augystynem-v-praze-eucharistie-zdroj-lasky-odvahy-a-radosti-zivota <p>Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.&ndash;9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ na téma Eucharistie &ndash; zdroj lásky, odvahy a radosti života.</p> Wed, 16. Oct 2019 08:36:00 GMT Výročí narození sv.Terezie https://www.modlitba.cz/aktuality/vyroci-narozeni-svterezie <p>Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.</p> Sun, 13. Oct 2019 12:05:00 GMT