vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Modlitba za zemřelé https://www.modlitba.cz/texty/clanky/modlitba-za-zemrele <p>Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11.</p> Fri, 01. Nov 2019 12:23:00 GMT Dušičky https://www.modlitba.cz/aktuality/dusicky <p>Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.</p> Thu, 31. Oct 2019 23:00:00 GMT Slavnost všech svatých https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-vsech-svatych <p>Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a už se radují s Kristem v nebi.</p> Wed, 30. Oct 2019 15:06:00 GMT Modlitba za zemřelé https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-zemrele-1 <p>Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11.&nbsp;</p> Fri, 25. Oct 2019 22:00:00 GMT Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života https://www.modlitba.cz/aktuality/rekolekce-s-j-augystynem-v-praze-eucharistie-zdroj-lasky-odvahy-a-radosti-zivota <p>Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.&ndash;9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem Augustynem SJ na téma Eucharistie &ndash; zdroj lásky, odvahy a radosti života.</p> Wed, 16. Oct 2019 08:36:00 GMT Výročí narození sv.Terezie https://www.modlitba.cz/aktuality/vyroci-narozeni-svterezie <p>Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.</p> Sun, 13. Oct 2019 12:05:00 GMT Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše) https://www.modlitba.cz/aktuality/novena-ke-sv-terezii-velike-z-avily-od-jezise <p>Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny s ohledem na tematické zaměření novény.</p> Sun, 06. Oct 2019 22:00:00 GMT Na modlitbu bych se snadno vykašlal... https://www.modlitba.cz/texty/clanky/na-modlitbu-bych-se-snadno-vykaslal <p>Pravidelná i&nbsp;&nbsp;společná modlitba a&nbsp;rozdělení ora et labora &ndash; modli se a pracuj &ndash; jsou pro mě velmi přínosné. Je v tom nádech a výdech. Pokud by záleželo jen na mně, tak bych se na modlitbu snadno vykašlal. Říká P. Josef Suchár, zakladatel sdružení Neratov.</p> Tue, 01. Oct 2019 09:27:00 GMT Modlitba k andělu strážnému https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-k-andelu-straznemu <p>&bdquo;Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas, nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti, vždyť má v sobě moje jméno...&quot; (Ex 23,20-21)</p> Mon, 30. Sep 2019 22:00:00 GMT Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svate-terezii-od-ditete-jezise <p>První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její autobiografie, v češtině pod názvem &quot;Dějiny duše&quot;, přibližuje čtenářům duchovní vývoj této karmelitky. Během krátké doby se stala jednou z nejoblíbenějších světic vůbec.</p> Sun, 29. Sep 2019 22:00:00 GMT Panny Marie růžencové (7.10.) https://www.modlitba.cz/aktuality/panny-marie-ruzencove-710 <p>Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence.&nbsp;</p> Sat, 28. Sep 2019 22:00:00 GMT Modlitba ke svatým archandělům https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svatym-archandelum <p>Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.</p> Fri, 27. Sep 2019 22:00:00 GMT Modlitba za vlast https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-vlast <p>Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.</p> Fri, 27. Sep 2019 22:00:00 GMT Svatováclavský chorál https://www.modlitba.cz/aktuality/svatovaclavsky-choral <p>Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál. Kořeny této modlitby sahají až do 12. století, jejím původním jazykem je staročeština. V průběhu staletí se k prvotní verzi přidávaly další sloky a tak vznikl text, jak ho známe a zpíváme dnes.</p> Wed, 25. Sep 2019 15:00:00 GMT Novéna ke sv. Františkovi z Assisi https://www.modlitba.cz/aktuality/novena-ke-sv-frantiskovi-z-assisi <p>František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a veškerého Božího stvoření. Jeho svátek si připomínáme 4.10., kdy slaví svátek také papež František - pamatujme na něj ve svých modlitbách.</p> Mon, 23. Sep 2019 22:00:00 GMT Zůstaň se mnou, Pane... https://www.modlitba.cz/aktuality/zustan-se-mnou-pane <p>Je to modlitba sv. Pia z Pietrelciny, jehož svátek si připomínáme 23.9. Otec Pio (1887&ndash;1968) pocházel z Itálie a byl členem řádu kapucínů. V konventu San Giovanni Rotondo obdržel stigmata; pro církevní hierarchii se stal nedůvěryhodným a byl na nějaký čas zbaven kněžských pravomocí. Věnoval se péči o nemocné, papež Jan Pavel II. ho prohlásil za blahoslaveného a r. 2002 za svatého.</p> Sat, 21. Sep 2019 14:11:00 GMT Modlitba ke sv. Matoušovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-matousovi <p>Sv. Matouš je podle tradice autorem jednoho ze čtyř evangelií a doprovázel Krista jako apoštol. Jeho svátek se slaví 21.9. Byl zřejmě výběrčím poplatků (celníkem), když ho Ježíš v Kafarnaum povolal mezi své učedníky, jak to líčí právě Matoušovo evangelium: &quot;Když Ježíš šel, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: &acute;Pojď za mnou!&acute; On vstal a šel za ním.&quot; (Mt 9, 9).</p> Thu, 19. Sep 2019 22:00:00 GMT Povýšení svatého kříže https://www.modlitba.cz/aktuality/povyseni-svateho-krize <p>Tento svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se už v 5. století 14. září vystavovaly k veřejné úctě věřících části Kristova kříže. Na východě se začal tento svátek slavit právě 14.9. a od 7. století se jeho slavení rozšířilo i na Západ.</p> Thu, 12. Sep 2019 22:00:00 GMT Matka Tereza z Kalkaty https://www.modlitba.cz/aktuality/matka-tereza-z-kalkaty <p>Narodila se v Albánii, její rodné jméno zní Agnesë Gonxhe Bojaxhiu. 4. září 2016 byla svatořečena papežem Františkem.</p> Sat, 31. Aug 2019 22:00:00 GMT Modlitba sv. Augustina https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-sv-augustina <p>Památku sv. Augustina si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v Miláně svatým biskupem Ambrožem. Je znám pod jménem Augustinus Aurelius nebo Augustin z Hippo (* 13. listopadu 354 v Tagaste v Numidii, + 28. srpna 430 v Hippo).</p> Tue, 27. Aug 2019 16:00:00 GMT Den modliteb za péči o stvoření https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-peci-o-stvoreni <p>Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.</p> Tue, 27. Aug 2019 13:00:00 GMT Svatá Monika-svědectví o modlitbě https://www.modlitba.cz/aktuality/svata-monika-svedectvi-o-modlitbe Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z největších literárních děl pozdní antiky ve Vyznáních. Mon, 26. Aug 2019 16:00:00 GMT Zdráva buď, Královno nebe https://www.modlitba.cz/aktuality/zdrava-bud-kralovno-nebe <p>Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem &quot;Ad caeli Reginam&quot; v roce 1954, každoročně si ji připomínáme 22. srpna, osmý den po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.</p> Wed, 21. Aug 2019 14:00:00 GMT Nanebevzetí P. Marie https://www.modlitba.cz/aktuality/nanebevzeti-p-marie Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil papež Pius XII. jako pravdu víry v apoštolské konstituci Munificentissimus Deus dne 1.11. 1950. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie připadá každoročně na 15. srpna. Tue, 13. Aug 2019 22:00:00 GMT Modlitba ke svaté Kláře z Assisi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svate-klare-z-assisi Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar, přesahující veškeré tvé bohatství a urozenost. Doprovázena Františkovým příkladem a slovem, stala ses učednicí Království a zcela jsi následovala Krista chudého a ukřižovaného, pokorného a milujícího. Sat, 10. Aug 2019 14:00:00 GMT