vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Panny Marie růžencové (7.10.) https://www.modlitba.cz/aktuality/panny-marie-ruzencove-710 <p>Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence.&nbsp;</p> Wed, 28. Sep 2022 22:00:00 GMT Modlitba ke svatým archandělům https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svatym-archandelum <p>Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.</p> Tue, 27. Sep 2022 22:00:00 GMT Modlitba za vlast https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-vlast <p>Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.</p> Tue, 27. Sep 2022 22:00:00 GMT Svatováclavský chorál https://www.modlitba.cz/aktuality/svatovaclavsky-choral <p>Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál. Kořeny této modlitby sahají až do 12. století, jejím původním jazykem je staročeština. V průběhu staletí se k prvotní verzi přidávaly další sloky a tak vznikl text, jak ho známe a zpíváme dnes.</p> Sun, 25. Sep 2022 15:00:00 GMT Novéna ke sv. Františkovi z Assisi https://www.modlitba.cz/aktuality/novena-ke-sv-frantiskovi-z-assisi <p>František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a veškerého Božího stvoření. Jeho svátek si připomínáme 4.10., kdy slaví svátek také papež František - pamatujme na něj ve svých modlitbách.</p> Fri, 23. Sep 2022 22:00:00 GMT Zůstaň se mnou, Pane... https://www.modlitba.cz/aktuality/zustan-se-mnou-pane <p>Je to modlitba sv. Pia z Pietrelciny, jehož svátek si připomínáme 23.9. Otec Pio (1887&ndash;1968) pocházel z Itálie a byl členem řádu kapucínů. V konventu San Giovanni Rotondo obdržel stigmata; pro církevní hierarchii se stal nedůvěryhodným a byl na nějaký čas zbaven kněžských pravomocí. Věnoval se péči o nemocné, papež Jan Pavel II. ho prohlásil za blahoslaveného a r. 2002 za svatého.</p> Wed, 21. Sep 2022 14:11:00 GMT Lampa víry bude na Zemi svítit vždy, https://www.modlitba.cz/aktuality/lampa-viry-bude-na-zemi-svitit-vzdy <p>dokud bude k dispozici olej modlitby.</p> Tue, 20. Sep 2022 13:38:00 GMT Modlitba ke sv. Matoušovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-sv-matousovi <p>Sv. Matouš je podle tradice autorem jednoho ze čtyř evangelií a doprovázel Krista jako apoštol. Jeho svátek se slaví 21.9. Byl zřejmě výběrčím poplatků (celníkem), když ho Ježíš v Kafarnaum povolal mezi své učedníky, jak to líčí právě Matoušovo evangelium: &quot;Když Ježíš šel, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: &acute;Pojď za mnou!&acute; On vstal a šel za ním.&quot; (Mt 9, 9).</p> Mon, 19. Sep 2022 22:00:00 GMT Povýšení svatého kříže https://www.modlitba.cz/aktuality/povyseni-svateho-krize <p>Tento svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se už v 5. století 14. září vystavovaly k veřejné úctě věřících části Kristova kříže. Na východě se začal tento svátek slavit právě 14.9. a od 7. století se jeho slavení rozšířilo i na Západ.</p> Mon, 12. Sep 2022 22:00:00 GMT Litanie ke jménu Panny Marie https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-ke-jmenu-panny-marie <p>Jméno Marie, správně Miriam, vzniklo spojením dvou slovních kořenů &ndash; egyptského a hebrejského. V jazyce Egypťanů slovo &bdquo;myr&ldquo; znamená milou nebo snoubenku, zatímco &bdquo;jam&ldquo; v hebrejštině je zkratkou slova Jahve, tedy Hospodin. A tak jméno Marie, které stále i u nás zaujímá co do četnosti první místo mezi ženskými jmény vlastně znamená, Boží milá či Boží snoubenka.</p> Sat, 10. Sep 2022 22:00:00 GMT Během únosu mě nad vodou držela jednoduchá modlitba https://www.modlitba.cz/texty/clanky/behem-meho-dlouheho-unosu-me-nad-vodou-drzela-jednoducha-modlitba <p>Během mého dlouhého únosu jsem opakovaně prožíval příšerné rozčilení, strašnou bezmocnost a velký hněv. Přepadl mne i mohutný strach a deprese.&nbsp;</p> Fri, 09. Sep 2022 14:16:00 GMT Narození Panny Marie https://www.modlitba.cz/aktuality/narozeni-panny-marie <p>Již od 5. století se v Jeruzalémě slaví 8.9. jako mariánský svátek, v ten den byla v lokalitě, označené tradicí jako místo narození Panny Marie, posvěcena bazilika. Od sedmého století se 8.9. slaví přímo jako svátek Narození Panny Marie.</p> Wed, 07. Sep 2022 14:00:00 GMT Matka Tereza z Kalkaty https://www.modlitba.cz/aktuality/matka-tereza-z-kalkaty <p>Narodila se v Albánii, její rodné jméno zní Agnesë Gonxhe Bojaxhiu. 4. září 2016 byla svatořečena papežem Františkem.</p> Wed, 31. Aug 2022 22:00:00 GMT Den modliteb za péči o stvoření https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-peci-o-stvoreni <p>Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.</p> Sat, 27. Aug 2022 13:00:00 GMT Zdráva buď, Královno nebe https://www.modlitba.cz/aktuality/zdrava-bud-kralovno-nebe <p>Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem &quot;Ad caeli Reginam&quot; v roce 1954, každoročně si ji připomínáme 22. srpna, osmý den po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.</p> Sun, 21. Aug 2022 14:00:00 GMT Modlitba ke svaté Kláře z Assisi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svate-klare-z-assisi <p>Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar, přesahující veškeré tvé bohatství a urozenost. Doprovázena Františkovým příkladem a slovem, stala ses učednicí Království a zcela jsi následovala Krista chudého a ukřižovaného, pokorného a milujícího.</p> Wed, 10. Aug 2022 14:00:00 GMT Proměnění Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/promeneni-pane <p>Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457 papežem Kalistem III. jako poděkování za vítězství nad saracény u Bělehradu. Odkazuje na evangelní text Lk 9,28b-36:</p> Thu, 04. Aug 2022 22:00:00 GMT Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly) https://www.modlitba.cz/aktuality/suscipe-domine-modlitba-sv-ignace-z-loyoly <p>Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.</p> Fri, 29. Jul 2022 16:55:00 GMT Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-poutnika-ke-sv-jakubovi <p>Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době velké oblibě, a to zdaleka nejen u katolických křesťanů. Pouť do Santiaga se stala symbolem hledání smyslu života, vnitřního klidu, atd. Všechny poutníky můžeme doprovázet svou modlitbou a uvědomit si přitom, že i my jsme na cestě.</p> Thu, 21. Jul 2022 22:00:00 GMT Modlitba v době sucha https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-v-dobe-sucha <p>V obdobích závažného sucha, které se stále častěji opakuje, vyzýváme k modlitbám za vláhu. Na podnět z řad věřících zveřejňujeme text modlitby, kterou je možné užít. V modlitbě je zahrnuta část Sluneční písně sv. Františka v překladu P. Bonaventury Boušeho OFM a část Modlitby za naši Zemi z encykliky Laudato siʼ papeže Františka. Závěr tvoří 12. verš 9. kapitoly knihy Júdit.</p> Tue, 19. Jul 2022 22:00:00 GMT Modlitba ke svaté Marii Magdaléně https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svate-marii-magdalene <p>Kde mám hledat Ježíše, jehož jsem ztratila?</p> Tue, 19. Jul 2022 22:00:00 GMT Modlitba na prázdniny, na dovolenou https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-na-prazdniny-na-dovolenou <p>Čas volna může být i dobou pro intenzivnější vztah s Bohem</p> Mon, 18. Jul 2022 22:00:00 GMT Svatí Cyril a Metoděj - modlitba https://www.modlitba.cz/aktuality/svati-cyril-a-metodej-modlitba <p>Tento týden 5.7. si připomínáme slovanské věrozvěsty, o kterých papež Benedikt XVI. řekl: Cyril a Metoděj představují klasický příklad toho, čemu dnes říkáme inkulturace. Každý lid musí vpustit do své kultury zjevené poselství a vyjádřit jeho spásonosnou pravdu jazykem, který je mu vlastní. To předpokládá velmi náročnou &bdquo;překladatelskou&ldquo; práci, protože je třeba nalézt výrazy, které vhodně předloží a neznehodnotí bohatství zjeveného Slova.</p> Sun, 03. Jul 2022 22:00:00 GMT Modlitba za dovolenou a prázdniny https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-dovolenou-a-prazdniny <p>V čase prázdnin a dovolených si chceme odpočinout od každodenní rutiny. Tato doba může sloužit i pro návrat k tomu podstatnému v našich životech.</p> Thu, 30. Jun 2022 22:00:00 GMT Litanie k Nejdražší Krvi Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-k-nejdrazsi-krvi-pane <p>Podle tradice je měsíc červenec zasvěcen nejdražší krvi Páně. Úcta ke Krvi Páně má původ v textech Písma, např. 1 Pet 1,19. Od počátku byla pro křesťany symbolem vykoupení, smlouvy a smíření s Bohem. Proto se později, zvláště ve středověku, stala sama předmětem úcty, jako mnoho dalších symbolů Ježíšova lidství.</p> Thu, 30. Jun 2022 16:00:00 GMT Slavnost sv. Petra a Pavla https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-sv-petra-a-pavla <p>Dnes je slavný den, dnes apoštolové Petr a Pavel vydali nejvyšší svědectví o své víře, že ukřižovaný Ježíš žije.</p> Sun, 26. Jun 2022 16:00:00 GMT Narození sv. Jana Křtitele https://www.modlitba.cz/aktuality/narozeni-sv-jana-krtitele <p>Jan Křtitel je jediný světec (kromě Panny Marie), u něhož liturgie pamatuje i na den narození, které bylo jeho otci, sv. Zachariášovi, předpovězeno archandělem Gabrielem.</p> Thu, 23. Jun 2022 16:00:00 GMT