vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://www.modlitba.cz https://vanoce.vira.cz/ Modlitba sv. Augustina https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-sv-augustina Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v Miláně svatým biskupem Ambrožem. Je znám pod jménem Augustinus Aurelius nebo Augustin z Hippo (* 13. listopadu 354 v Tagaste v Numidii, + 28. srpna 430 v Hippo). Tue, 27. Aug 2019 16:00:00 GMT Den modliteb za péči o stvoření https://www.modlitba.cz/aktuality/den-modliteb-za-peci-o-stvoreni <p>Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit si znovu své povolání spravovat svět a starat se o něj. Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme.</p> Tue, 27. Aug 2019 13:00:00 GMT Svatá Monika-svědectví o modlitbě https://www.modlitba.cz/aktuality/svata-monika-svedectvi-o-modlitbe Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z největších literárních děl pozdní antiky ve Vyznáních. Mon, 26. Aug 2019 16:00:00 GMT Zdráva buď, Královno nebe https://www.modlitba.cz/aktuality/zdrava-bud-kralovno-nebe <p>Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem &quot;Ad caeli Reginam&quot; v roce 1954, každoročně si ji připomínáme 22. srpna, osmý den po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.</p> Wed, 21. Aug 2019 14:00:00 GMT Nanebevzetí P. Marie https://www.modlitba.cz/aktuality/nanebevzeti-p-marie Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil papež Pius XII. jako pravdu víry v apoštolské konstituci Munificentissimus Deus dne 1.11. 1950. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie připadá každoročně na 15. srpna. Tue, 13. Aug 2019 22:00:00 GMT Modlitba ke svaté Kláře z Assisi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svate-klare-z-assisi Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar, přesahující veškeré tvé bohatství a urozenost. Doprovázena Františkovým příkladem a slovem, stala ses učednicí Království a zcela jsi následovala Krista chudého a ukřižovaného, pokorného a milujícího. Sat, 10. Aug 2019 14:00:00 GMT Proměnění Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/promeneni-pane Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457 papežem Kalistem III. jako poděkování za vítězství nad saracény u Bělehradu. Odkazuje na evangelní text Lk 9,28b-36: Sun, 04. Aug 2019 22:00:00 GMT Modlitba za zpovědníky https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-za-zpovedniky Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a zpovědník. Jeho památku si připomínáme 4. srpna a v tento den můžeme v modlitbě zvláště pamatovat na naše zpovědníky, duchovní otce. Sat, 03. Aug 2019 13:00:00 GMT Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly) https://www.modlitba.cz/aktuality/suscipe-domine-modlitba-sv-ignace-z-loyoly Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby. Tue, 30. Jul 2019 16:55:00 GMT Modlitba - mentální cvičení, nebo vztah? https://www.modlitba.cz/texty/clanky/modlitba-mentalni-cviceni-nebo-vztah Rozjímání je bohužel příliš často zaměňováno za mentální cvičení, jehož předmětem jsou myšlenky schopné vyvolat úvahy a citová hnutí: citové „vzněty“ a „zbožné pocity“ hodnocené intenzitou jejich vřelosti. Velkým nedostatkem této metody je její antropocentrické a egocentrické zaměření. Sun, 28. Jul 2019 22:00:00 GMT Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-poutnika-ke-sv-jakubovi Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době velké oblibě, a to zdaleka nejen u katolických křesťanů. Pouť do Santiaga se stala symbolem hledání smyslu života, vnitřního klidu, atd. Všechny poutníky můžeme doprovázet svou modlitbou a uvědomit si přitom, že i my jsme na cestě. Wed, 24. Jul 2019 22:00:00 GMT Modlitba ke svaté Marii Magdaléně https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-ke-svate-marii-magdalene Kde mám hledat Ježíše, jehož jsem ztratila? Sun, 21. Jul 2019 22:00:00 GMT Modlitba v době sucha https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-v-dobe-sucha V obdobích závažného sucha, které se stále častěji opakuje, vyzýváme k modlitbám za vláhu. Na podnět z řad věřících zveřejňujeme text modlitby, kterou je možné užít. V modlitbě je zahrnuta část Sluneční písně sv. Františka v překladu P. Bonaventury Boušeho OFM a část Modlitby za naši Zemi z encykliky Laudato siʼ papeže Františka. Závěr tvoří 12. verš 9. kapitoly knihy Júdit. Fri, 19. Jul 2019 22:00:00 GMT Modlitba na prázdniny, na dovolenou https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitba-na-prazdniny-na-dovolenou Čas volna může být i dobou pro intenzivnější vztah s Bohem Thu, 18. Jul 2019 22:00:00 GMT Poznat Boha modlitbou https://www.modlitba.cz/texty/clanky/poznat-boha-modlitbou Jedna chvíle modlitby, slabé chvály, zmatené lítosti, vlažného díkůvzdání nebo ubohé prosby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě. Thu, 18. Jul 2019 22:00:00 GMT Litanie k Nejdražší Krvi Páně https://www.modlitba.cz/aktuality/litanie-k-nejdrazsi-krvi-pane Podle tradice je měsíc červenec zasvěcen nejdražší krvi Páně. Úcta ke Krvi Páně má původ v textech Písma, např. 1 Pet 1,19. Od počátku byla pro křesťany symbolem vykoupení, smlouvy a smíření s Bohem. Proto se později, zvláště ve středověku, stala sama předmětem úcty, jako mnoho dalších symbolů Ježíšova lidství. Sun, 30. Jun 2019 16:00:00 GMT Přístup k Písmu v církvi může budit rozpaky... https://www.modlitba.cz/texty/clanky/pristup-k-pismu-v-cirkvi-muze-budit-rozpaky O některých úskalích dnešního přístupu k "lectio divina" - meditativní četbě Písma svatého - očima italského řeholníka, zakladatele nové mnišské komunity v Bose. Fri, 28. Jun 2019 22:00:00 GMT Slavnost sv. Petra a Pavla https://www.modlitba.cz/aktuality/slavnost-sv-petra-a-pavla Dnes je slavný den, dnes apoštolové Petr a Pavel vydali nejvyšší svědectví o své víře, že ukřižovaný Ježíš žije. Fri, 28. Jun 2019 16:00:00 GMT Modlitby k Srdci Ježíšovu https://www.modlitba.cz/aktuality/modlitby-k-srdci-jezisovu Úcta k Ježíšovu srdci má v katolické církvi dlouhou historii. Už biblický pojem "srdce" představuje nejhlubší nitro, střed člověka - osoby. Thu, 27. Jun 2019 16:00:00 GMT Narození sv. Jana Křtitele https://www.modlitba.cz/aktuality/narozeni-sv-jana-krtitele Jan Křtitel je jediný světec (kromě Panny Marie), u něhož liturgie pamatuje i na den narození, které bylo jeho otci, sv. Zachariášovi, předpovězeno archandělem Gabrielem. Sun, 23. Jun 2019 16:00:00 GMT Průzračnost modlitby https://www.modlitba.cz/texty/clanky/pruzracnost-modlitby A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci(...) - amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt... Fri, 21. Jun 2019 22:00:00 GMT Můj Bože, Trojice, tobě se klaním https://www.modlitba.cz/aktuality/muj-boze-trojice-tobe-se-klanim Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu. Sat, 15. Jun 2019 22:00:00 GMT Bůh v trojici jediný https://www.modlitba.cz/texty/clanky/buh-v-trojici-jediny Věčná Trojice, neuhasitelný ohni, jehož plamen nemůže klesnout, i kdyby se celý svět na tomto ohni podílel. Sat, 15. Jun 2019 22:00:00 GMT