„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

5. 12. 2016 , Francisco de Osuna

Aby Slovo vstoupilo do našeho srdce

Aby Slovo vstoupilo do našeho srdce

Písmo svaté nám často poskytuje dobrou radu, abychom mlčky očekávali svou spásu.

 

 

 

Přijmout všemohoucí Slovo

Aby ve stavu mlčící otevřenosti  - tak, jak to prožívali někteří svatí - mohlo být přijímáno všemohoucí Slovo, když sestupuje ze svého trůnu, aby vstoupilo do našeho srdce.
Není snadné toto mlčení zachovávat, neboť zlý drak se je pokouší rušit množstvím myšlenek, aby Bůh v nebi naší duše nenalezl pravý klid. Proto se musíme tím více namáhat, aby v nás Bůh mohl spočinout. V tomto mlčení nesmíme ochabovat.

Silný je ve tvém středu

Nakolik svůj rozum podle možností umlčíme, daruje nám Bůh vytoužený klid. I když naše vlastní mlčení může být jen nedokonalé, nikdy zcela zachovávané, nesmíme proto ve svém úsilí ochabnout. Neboť  Pán je může zdokonalit, jak slíbil prorok, když říká: „Neboj se, Sione, nenech své ruce klesnout! Pán, tvůj Bůh, je silný ve tvém středu. On tě zachrání, bude se z tebe radovat a bude mlčet ve své lásce, v jásotu bude plesat nad tebou“ (Srov. Sof 3,14n).

Když Bůh a duše v lásce mlčí

Mlčení lásky, ve kterém se rozum utiší, je podivuhodné a chvályhodné, protože bude mít zkušenost, která ho hluboce naplní. Vždyť víme, že v milujícím prodlévání mlčí oba partneři a láska jim nahrazuje, co nemohou slovy vyjádřit.
Všechny úzkosti dítěte pominou, když je matka vezme do náruče: tehdy už nemyslí na slova a také matka mlčí ve své lásce. Jak nevypověditelné a nevysvětlitelné je ticho, když Bůh  a duše v lásce mlčí, když na ni sestoupí jako pramen pokoje, jako líbezný potok. Když z něho, jenž je živý pramen, prýští vody Siloe, když přestanou slova a začnou skutky.

 

Upraveno podle knihy
Francisca de Osuny Ponoření 
(Tercer Abecedario Espiritual)
kterou vydala Amáta M.Wenzlová

 

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…