„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

2. 2. 2016 , José Tolentino Mendonça

Aby Tvé království přišlo dříve, než ho čekáme

Aby Tvé království přišlo dříve, než ho čekáme

Království je dar, avšak vyžaduje zároveň námahu a úsilí o pokojné a přitom rázné násilí. Jistěže nejde o násilí meče, ani to není svár, který zasévá ďábel. Když Ježíš hovoří o násilí, má na mysli skutečnost, že Boží království se v nás musí stát silou. Potřebujeme sílu, abychom ho dokázali krok za krokem budovat. Boží království nepřijde samo od sebe, budeme-li jen trpně přihlížet.

 

 

 

Přijď království tvé

„Zákon a Proroci sahají až k Janovi. Od té doby se hlásá radostná zvěst o Božím království, a kdekdo se na něm dopouští násilí“ (Lk 16,16).  „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království“  (Lk 12,32),
Musíme se modlit: „Přijď království tvé, Pane! Tvé království ať převládne nad veškerým naším chladem, neplodností, pouští, nad našimi nezdary a slabostmi, ať se stane pučícím jarem, obnovou života.“ Úkol budovat království od nás vyžaduje úsilí a tvořivost až do posledního dechu… Tento lehký neklid musíme cítit každý den svého života. Pokud se o budování Božího království nezasazujeme, horlivě místo něho budujeme království vlastní.
Je třeba, abychom řekli skutečné „ano“ a skutečné „ne“. Boží království takové odhodlání vyžaduje: nepřichází k nám jako hotová věc, ale ve stavu budování a vznikání.

 

Boží království hlásáme, nejsme ale jeho majiteli

Boží království vyžaduje celý náš život, všechny jeho chvíle, veškerou naši sílu. Vynucuje si naši energii a pot. Nechce od nás nic, jen nás samotné, vyžaduje, abychom v něm byli přítomni. Zároveň však nikdy nesmíme zapomenout na to, že nám Boží království nepatří – žádá si nás, a přitom nás přesahuje. Máme se podílet na jeho existenci, ne ho vlastnit. Jsme těmi, kdo Boží království hlásají, a ne jeho majiteli.

„Přijď království tvé.“ Ježíš už přišel, žil a zjevil se, už navázal niterný vztah se všemi lidmi. I dnes však stále přichází, stále znovu se zpřítomňuje a mluví k srdcím všech lidí prostřednictvím své církve, kterou oživuje Duch Zmrtvýchvstalého. Církev je Kristovou svátostí. Tvoří jednotu s tajemstvím Vtělení, které dosud nebylo dokončeno. Blaise Pascal napsal: „Tajemství Kristova utrpení pokračuje až do konce časů.“ Můžeme však také říct: tajemství Pánova vtělení pokračuje až do konce časů. Ježíšovo poslání se stále píše v nás a skrze nás.

 

Zpřítomňovat jméno, které neseme

Prosit o příchod Božího království znamená prosit o to, aby jméno, které neseme, jméno každého křesťana, v sobě obsahovalo životaschopnost samotného Krista. Znamená to také, že jsme si vědomi svého podílu na Kristově službě. Byli jsme pomazáni, abychom toto království ve světě zpřítomňovali – království spravedlnosti a pokoje, království radosti a naděje, království odpuštění a lásky, království jásotu, království smíření.

 

Volám k tobě, neboť vše je teprve na počátku
a vytrvat je třeba tak dlouho.
Prosím tě, abys přišel a osvobodil mě,
abys mě očistil jediným pohledem svých očí, a víc nic.
Je toho tolik, co nechci spatřit.
Prosím tě, abys byl přítomností.
Prosím tě, abys vše naplnil.
A tvé království aby přišlo dřív, než ho čekáme.
Kéž se vylije na zem
a vyraší zde mohutně jako jaro.

 

Upraveno podle knihy
José Tolentino Mendonça Otče náš, jenž jsi na zemi,
kterou vydalo KNA

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…