„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

16. 2. 2016 , Jean Daniélou

Boží přítomnost

Boží přítomnost

Modlitba je blízkost Nejsvětější Trojice přebývající v naší duši. To je základní údaj o křesťanské modlitbě, tedy ne o modlitbě člověka jako stvořené bytosti, ale jako syna Božího. Milost vytváří mezi Bohem a námi nový vztah: „V nás přebývá Bůh a my v Bohu“ (1 Jan 4, 15).

 

 

 

Bůh přebývá uprostřed svého lidu

Několik výroků svatého Jana ukazuje onu mimořádnou reciprocitu: „Zůstávejte ve mně jako já ve vás“ (Jan 15, 4). „Přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek“ (Jan 14, 23).

Tajemství příbytku je jedním z velkých tajemství Starého zákona. Bůh přebývá uprostřed svého lidu. Příbytek znamená stálou přítomnost jako základ důvěrnosti a veškeré výměny vztahů. Toto tajemství se v plnosti projevuje v Kristu, ve kterém přebývá Bůh: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1, 14). A to tajemství pokračuje v nás, kdo jsme „chrámy Ducha“.
 Neuvěřitelná skutečnost: Bůh přebývá v nedostupné hlubině naší duše. Toto přebývání není ničím hmotným, je to výraz nového vztahu úzké důvěrnosti; Trojice je v nás neustále oživujícím základem, který nám sděluje život Ducha. Přítomnost Trojice v naší duši je něčím víc, než je přítomnost Boha ve vesmíru. Jsou tři formy Boží přítomnosti: Boží přítomnost ve vesmíru, Boží přítomnost v židovském lidu a v jeruzalémském Chrámě, a konečně přítomnost Trojice v Kristu a v jeho údech, v důvěrnosti naší duše: „V Něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme“ (Sk 17, 28).

 

Bůh je nám přítomný, ale my přítomní nejsme

Modlitba tedy spočívá v tom, že nás činí přítomnými Tomu, který je přítomen nám. Modlit se znamená dávat bedlivý pozor na jeho přítomnost. Přítomnost je spíš věcí pozornosti než věcí fyzické blízkosti; je to především duchovní akt. Pomysleme na nepřítomnost lidí fyzicky přítomných například v metru a na přítomnost nepřítomných, které máme rádi, na přítomnost, která přesahuje hranice smrti. Jeden starý venkovan, jehož cituje farář arský, popisoval svoji modlitbu takto: „On se dívá na mě a já se dívám na něj“; a La Bruyère řekl: „Být s lidmi, které člověk má rád, mluvit k nim nebo k nim vůbec nemluvit, ale být s nimi, všechno je to jedno.“ Když dvě bytosti, které se milují, jsou jedna vzhledem k druhé přítomné, sám fakt této vzájemné přítomnosti vrchovatě naplňuje srdce. V okamžiku, kdy zde je Bůh, je mé srdce vrchovatě naplněno. Co jiného potřebuji? To je mlčení lásky.

Abychom sestoupili do svatostánku své duše, kde přebývá Bůh, je třeba projít třemi zónami: zónou roztržitosti, kterou lze dosti snadno překonat; potom zónou, kde člověk nachází sám sebe se svými dobrými pocity nebo se svými výčitkami svědomí (tam se obvykle zastavíme, neboť tato zóna se dá překonat velmi nesnadno); nakonec hlubinou nás samých, kde přebývá Trojice a kam se musíme vycvičit sestupovat přímo, tak jako kámen padá na mořské dno. Zde si právě modlitba vyžaduje svou část cvičení. Tím, že se modlíme, odhalujeme překážky a dospíváme k tomu, že nacházíme konkrétní postoje modlitby. Pro modlitbu je vždy nezbytná zkušenost.

 

Upraveno podle textu
Jeana Daniélou Modlitba a Trojice
uveřejněném v periodiku Communio

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.