„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

17. 3. 2019

Důvod, proč si často nerozumíme s breviářem…

Důvod, proč si často nerozumíme s breviářem…

Pro mnohé z nás (laiků), kteří máme nepravidelný každodenní život, je lepší nedělat si ohledně breviáře přílišná předsevzetí, ale přesto s ním zůstat v kontaktu.

Často se nám nedostává času

Při breviáři se modlí náš lidský čas. Církev jakoby pokryla čas šatem utkaným z Božího slova. Ale často se právě nám nedostává času, abychom ho znovu odívali do tohoto nádherného šatu. Náš čas už nám nepatří a jen nepatrná menšina z nás může harmonicky rozložit jednotlivé modlitby breviáře do celého dne. Důvodem, proč si tak často nerozumíme s breviářem, je to, že k němu chceme přistupovat stejně jako ti, kteří na něj čas mají.

Nedělat si ohledně breviáře přílišná předsevzetí,
ale přesto s ním zůstat v kontaktu

Téměř vždy, když jsme pocítili hlad po modlitbě církve, rozhodli jsme se pravidelně se modlit určitou část breviáře: ranní a večerní chvály nebo kompletář. Realita ale bývá jiná: život všechno zpřevrací a změní, takže se k ranním chválám dostaneme až v pravé poledne a ke kompletáři uprostřed noci.

Myslím, že pro mnohé z nás, kteří máme nepravidelný každodenní život, je lepší nedělat si ohledně breviáře přílišná předsevzetí, ale přesto s ním zůstat v kontaktu. Máme volnou čtvrthodinku a je devět hodin? Pomodleme se ranní chvály. Cestujeme tři hodiny vlakem? Pomodleme se nešpory. Vezměme si ranní chvály, nešpory či kompletář, i když si nejsme jisti, že je dokončíme. Postupujme klidně, ruku v ruce s celou církví, od srdce k srdci s Kristem, od srdce k srdci se světem.

Zůstaňme u verše, který nás oslovil

Jestliže naše duše najde v nějakém verši studnu živé vody, zůstaňme u něj, nechme duši, aby se napila. A nebudeme-li moci modlitbu dokončit, vzpomeňme s láskou na ty, kteří ji díky svému povolání v klauzuře dokončí.

 

Se svolením zpracováno (a redakčně upraveno) podle knížky:
Člověk mezi vírou a ateismem
Madeleine Delbrelová
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…