„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

9. 1. 2018 , Geoffroy-Marie

Horoucí pasivita

Horoucí pasivita

V modlitbě skrze horoucnost uvádíme do pohybu celé své bytí a dáváme je darem.

 

 

 

 

 

Tváří v tvář

Jako pro každou křesťanskou modlitbu i pro vnitřní modlitbu je nutné vstoupit do vztahu lásky, který se na první pohled může zdát snadný a přirozený. Každý člověk ve své podstatě má potřebu milovat a být milován. Je to však modlitba náročná, protože nás vyzývá, abychom se postavili tváří tvář tomu, jací skutečně jsme.

 

Zakoušet Boží přítomnost

 Zde již nejde o to, abychom něco dělali, jak je tomu u jiných druhů modlitby (recitovat předepsaná slova, zpívat, účastnit se liturgie). Podstatné je pečovat o kvalitu přítomnosti a „být“ před Bohem. Tato prostota modlitby nesené vnitřním tichem nás učí očišťovat citlivost a touhu po činnosti a učí nás setrvávat jen tak ve společnosti toho, který se chce stát naším milým. Podle naší osobnosti a spolupráce na přijetí milosti se pak postupně vytváří vztah lásky s Bohem, který nám dává možnost kontemplovat a zakoušet jeho přítomnost. Snadno tedy pochopíme, že taková modlitba, podobně jako každý jiný akt lásky, se nedá uzavřít do určité definice.

 

Být přijetím a otevřeností pro Boha

Podstatné je především zaujmout ten správný postoj, který nás disponuje pro takový vztah s Bohem. Takový postoj bychom mohli charakterizovat jako horoucí pasivitu. Pasivitu v tom smyslu, že neděláme nic, že jsme sami jediným přijetím a otevřeností, horoucí proto, že při modlitbě planeme, uvádíme do pohybu celé své bytí a dáváme je darem. Nechat se milovat, abychom mohli sami milovat skrze své skutky – to je něco, co vtiskne zásadní tvar našemu vnitřnímu životu.

 

 

Upraveno podle knihy
od bratra Geoffroy – Marie Žít v Boží přítomnosti
kterou vydalo nakladatelství Paulínky

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…