„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

13. 7. 2016 , Pete Greig

Mnoho lidí je otřeseno, když jejich modlitby nejsou vyslyšeny...

Mnoho lidí je otřeseno, když jejich modlitby nejsou vyslyšeny...

...a často začnou o Bohu pochybovat. Někdy je jen tak záplatujeme pár slovy útěchy, trochou pastorace nebo nicneříkajícími komentáři ve smyslu, že Boží cesty jsou nevyzpytatelné. Ale tito lidé potřebují především vědět, co znamená být křesťanem.

 

 

 

Je dost možné, že když uvěřili v Boha, bylo jim řečeno, že on vymaže všechny jejich problémy, nebo to možná prostě předpokládali. Ale skutečnost je taková, že Bible učí: „Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě (Ř 8,17). A sám Ježíš říká, že máme očekávat pravý opak toho, co si představujeme pod pojmem „snadný život“ (srov. Jan 16,33).

Přes všechny technologické pokroky a přes rostoucí průměrnou délku života se naše generace vyznačuje zvláštní křehkostí. Snadno se hroutíme, naše manželství se rozpadají a velmi rychle se urážíme. V našem světě posedlém celebritami, kde smrt schováváme a bolest tišíme léky, si musíme připomínat, že je normální mít problémy, onemocnět, mít finanční potíže a žít v rozpadajících se vztazích. Ježíš nám slibuje: „Na světě budete mít problémy…“ (Jan 16,33 – volně přeloženo), ale tento verš si rád připomíná málokdo. Místo toho se cítíme podvedeni, když narazíme na překážky. Ptáme se: „Proč já?“ Jako kdyby se takové věci měly Kristovým následovníkům vyhýbat obloukem. Jako bychom měli být imunní vůči chorobám, které chytají naši sousedé.

Jedním z problémů může být paradoxně právě modlitba. S modlitbou roste naše naděje a říkáme tomu víra. Modlíme se za dokonalého manžela nebo manželku, zdravé děti, za úspěšnou kariéru a bezproblémovou rodinu. Ale tato víra je falešná. Apoštol Pavel netoužil jenom po tom, aby znal „moc Kristova vzkříšení“, ale aby znal „i účast na jeho utrpení“(Fil 3,10). Křesťanský život a naše největší naděje nespočívá v tom, že budeme zázračně unikat veškerému pozemskému utrpení. Spíše je to radost z čím dál hlubšího vztahu s „mužem utrpení a znalého bolesti“ (Iz 53,3), který nás miluje a žije v nás.

Netvrdím, že bychom se měli modlit, aby se nám dařilo hůře. Spíš se snažím naznačit, že když procházíme něčím těžkým, měli bychom cítit o něco méně rozhořčení a mnohem více naděje, protože Ježíš, který prošel podobným trápením, předpověděl, že nás obtíže neminou a že uprostřed nich bude s námi.

 

Upraveno podle knihy
Pete Greiga Když Bůh mlčí
vydavatelství Rosa

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…