„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

12. 4. 2016 , Andrea Tornielli

Modlit se tělem (papež František)

Modlit se tělem (papež František)

Je třeba modlit se „tělem“. To řekl papež během homilie na ranní mši v Domě svaté Marty 5. června 2013, když hovořil o lidech, kteří žijí „na pokraji společnosti“ či v mezních situacích a kteří ztratili naději.

 

 

František komentoval čtení ze mše na ten den o zkušenosti Tobiáše a Sáry, dvou postav plných utrpení, na hranici beznaděje: „Stěžují si, avšak nerouhají se. Naříkat si před Bohem není hřích.“
Vyprávěl pak tento příběh: „Jeden můj známý kněz řekl ženě, jež bědovala před Bohem nad svým neštěstím, tato slova: ‘Ale paní, i to je forma modlitby. Jen v ní pokračujte. Pán náš nářek slyší, naslouchá mu.’ Naříkat si je lidské také proto, že mnozí lidé žijí v obdobných mezních situacích,“ dodal František.


Potom hovořil o úryvku z evangelia svatého Marka, ve kterém je řeč o tom, jak se saduceové ptali Ježíše na vdovu po sedmi bratrech. „Saduceové o této ženě hovořili jako o sterilním laboratorním případu, bez emocí. Byla to pro ně otázka morálky. Když uvažujeme o lidech, kteří trpí, pojímáme je čistě ideově jako mravní případy a vyslovujeme se pak k té či oné kauze? Anebo o nich smýšlíme srdcem a celým svým tělem? Netěší mne, když se o takových situacích nemluví lidsky, nýbrž příliš akademickým způsobem, dokonce za použití statistik.“
„V církvi je totiž mnoho lidí v obdobných situacích a Ježíš nám říká, abychom se za tyto lidi modlili. Musí vstoupit do našich srdcí, jejich situace nás musí zneklidňovat – můj bratr trpí, má sestra trpí. Takové je tajemství společenství svatých – modlit se k Pánu a říci: Pane, pohleď na toho člověka, pláče a trpí. Modlete se – dovolte mi to říci – tělem. Modleme se tělem a modleme se srdcem,“ uzavřel papež.

 

 

Upraveno podle knihy
Andrea Tornielliho Kvítky papeže Františka
kterou vydalo KNA
 

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…