„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

3. 8. 2016 , Jacques Philippe

Modlit se znamená marnit čas pro Boha

Modlit se znamená marnit čas pro Boha

Opravdová láska se nemůže vměstnat do kategorie užitečnosti.

 

 

 

 

Společně strávený čas rovná se čas ztracený?

Věrnost v modlitbě je cenná tím, že nám umožňuje zachovat v našem životě dimenzi nezištnosti. Tento smysl pro nezištnost je dnes v ohrožení, protože o všem se uvažuje ve smyslu rentability, účinnosti a výkonu, což se stává destruktivním faktorem lidské existence. V Markově evangeliu se v místě vyvolení Dvanácti uvádí, že Ježíš si je vybral především proto, aby byli s ním (Mk 3,14) a teprve potom jim dává úkol kázat, vyhánět zlé duchy, atd. My nejsme pouze služebníci, jsme povoláni k tomu, abychom se stali přáteli sdílejícími události života, což je dimenze, která přesahuje veškeré prospěchářství.Jako na prvopočátku, kdy se Bůh za denního vánku toužil procházet s Evou a Adamem v zahradě Edenu.

 

Láska je dávání vlastního času

Modlitba znamená strávit nezištně čas s Bohem pro radost, že jsme spolu. Znamená to milovat, protože láska – to je dávání svého času. Láska se neprojevuje nejdříve tím, že něco pro někoho uděláme, ale tím, že s ním jsme. V modlitbě se učíme být s Bohem v postoji jednoduché pozornosti. Úžasné při tom je, že když se učíme být pozorní vůči Bohu, učíme se být stejným způsobem  pozorní vůči ostatním. Zjišťujeme, že někteří lidé, pokud mají dlouhou zkušenost se životem modlitby, jsou mnohem pozornější, vnímavější, dokážou lépe naslouchat a jsou ochotnější než ti, jejichž život je naplněn aktivitou. Z modlitby se rodí jemnocit, úcta  a pozornost, které jsou cenným darem pro ty, které potkáme na své životní cestě. Neexistuje krásnější a účinnější škola vnímavosti k druhému, než je věrnost v modlitbě. Byl by čirý nesmyls stavět do protikladu či konkurence modlitbu s láskou k bližnímu.

 

Upraveno podle knihy
Jacqua Phillipa Dotknout se Boha
vydalo nakladatelství Paulínky

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.