„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

8. 6. 2018

Nejsvětější srdce Ježíšovo

Nejsvětější srdce Ježíšovo

Už v biblické tradici je srdce symbolem středu bytosti, největší hloubky. Srdce Ježíšovo je pak v církevní tradici symbolem hlubiny božství i lidství, nejužšího spojení Boha a člověka.

  

 

 

 

 

 

Modlitba sv. Marie Markéty Alacoque

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,

Ty plnosti veškeré lásky, buď naší ochranou v životě a zárukou věčné spásy.
Buď naší silou ve slabosti a nestálosti. Buď smírem za všechny hříchy našeho života.
Srdce mírnosti a dobroty, buď naším útočištěm v hodinu naší smrti.
Buď naším ospravedlněním před Bohem. Odvrať od nás trest spravedlivého hněvu.
Srdce lásky, vkládáme do Tebe všechnu svou důvěru.
Od naší zloby se obáváme všeho, ale všechno očekáváme od Tvé lásky.
Zahlaď v nás všechno, co by se Ti mohlo nelíbit nebo co by mohlo být proti nám.
Kéž se Tvoje láska vtiskne tak hluboce do našeho srdce, abychom nikdy nezapomínali,
že nesmíme být nikdy odloučeni od Tebe. 
Pane a Spasiteli, z celé své lásky Tě prosíme: zapiš naše jména hluboko do svého Srdce.
Ať je naším štěstím a naší slávou žít a zemřít ve Tvé službě.

 

 

Mnozí lidé dnes pojem Nejsvětějšího Srdce vnímají buď jako poněkud zaprášenou záležitost pro církevní staromilce anebo považují široký návrat praktikované úcty k Srdci Ježíšovu za příznak (anebo důkaz) hluboké krize církve nebo víry po II. vatikánském koncilu.
Oba tyto extrémní, černobílé pohledy zřetelně ukazují, že problematiku nelze uchopit bez náležité teologické reflexe, „neboť z boku Krista zesnulého na kříži vzešlo obdivuhodné tajemství církve.“

 Úcta k Ježíšovu Srdci je tedy stará jako církev (základ této úcty můžeme najít v Písmu), ale rozšířila se zejména na úsvitu moderní doby jako reakce na abstraktní, studené chápání Boha šířící se mezi evropskými intelektuály 17.-18. století, které nalezlo jednu formu v osvícenství a jinou v jansenismu. Pobožnost k Ježíšovu Srdci se zrodila v prostředí kristocentrické a mystické spirituality. Srdce Ježíšovo je „osobní tvář Boží” - Boha, který zná, slyší, stará se, miluje, dává se a zpytuje nitro člověka.

 

(upraveno podle Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu jako integrální součást kněžské spirituality)

 

 

 

 

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…