„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

14. 4. 2018 , papež František

Přímluva není pro lenochy (papež František)

Přímluva není pro lenochy (papež František)

Nemodlíme se, abychom "splnili povinnost" a měli klidné svědomí, anebo si užívali vnitřní harmonie z pouze estetického hlediska.

 

 

 

 

 

Proste, a bude vám dáno...

Když se modlíme, bojujeme  za náš národ. Modlím se tak? Nebo mě to unavuje, nudí a snažím se do toho moc nezaplétat, hlavně ať projdu životem v pohodě? Jsem jako Abrahám v přímluvě odvážný?Nebo jsem na tom uboze jako Jonáš a stěžuji si na hlouposti a na "muže a ženy, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice", na oběti pohanské kultury?
Ježíš v evangeliu mluví jasně: "Proste, a bude vám dáno, hledejte, a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno." Abychom dobře rozuměli, uvádí příklad muže, který o půlnoci obtěžuje souseda se žádostí o tři chleby, aniž by se znepokojoval, že vypadá jako nevychovanec. Šlo mu o jen o to,  aby získal jídlo pro hosta. A jestliže se jedná o špatné načasování, podívejme se na kananejskou ženu, která riskuje, že ji učedníci vyženou a která o sobě mluví jako o "psovi". Nakonec dosáhne svého-uzdravení dcery. Ta žena uměla v modlitbě opravdu statečně bojovat.

 

Ježíš nás uvádí do tajemství Trojice

Za  vytrvalost a neúnavnost v modlitbě Pán slibuje jistý úspěch, "protože kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno"; a vysvětluje nám, v čem spočívá důvod úspěchu: Bůh je Otec. "Je mezi vámi otec který by svému synovi dal hada, když jej prosí o rybu? A když prosí o vejce, dá mu štíra? Jestli tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!" Pánův slib týkající se naší důvěry a vytrvalosti v modlitbě překračuje naše představy: kromě toho, co žádáme, nám dá Ducha svatého. Když nás Ježíš nabádá k vytrvalé modlitbě, uvádí nás do lůna samotné Trojice a prostřednictvím svého svatého lidství nás vede k Otci a zaslibuje Ducha svatého.

 

Upraveno podle knihy 
od papeže Františka Promluvy z Argentiny
kterou vydalo KNA

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.