„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

16. 9. 2016 , Peter Kreeft

Proč nepotřebujeme žádné modlitební metody

Proč nepotřebujeme žádné modlitební metody

Modlitba je snazší, než si myslíme. Možná nás může napadnout, že modlit se je pro nás příliš těžké nebo příliš náročné, příliš svaté. Ale všichni se dokážeme modlit, dokonce i ti nejhříšnější, nejpovrchnější, nejlehkomyslnější a nejtupější z nás.

 

 

 

Umíte si povídat s přítelem?

Nemusíte k tomu mistrně ovládat nějakou metodu mystiky. Nemusíte ovládat vůbec žádnou metodu. Umíte si popovídat s přítelem? Potom si budete umět popovídat s Bohem, protože on je váš přítel. A právě toto je modlitba.Nemusíte čekat, až se stanete svatými. Právě toto je způsob, jak se jimi stát. Jediná a nejdůležitější rada pro modlitbu je shrnuta v jednom slově: Začněte!
Bůh usnadňuje začátek – prostě to dělejte! Bůh také usnadňuje pokrok v modlitbě, protože on odměňuje naše úsilí pokojem a radostí. A usnadňuje to nejvíce ze všeho na konci, protože modlitba se zpravidla postupně stává stále přirozenější a úchvatnější. Život obnáší mnoho těžkostí a bolestí, ale modlitba mezi ně většinou nepatří.

 

Když je prostředek vzdálenější než cíl...

Modlitba je tak jednoduchá, že k ní není zapotřebí vůbec žádných metod. Některým lidem mohou přece jen pomáhat, pro jiné však znamenají spíše překážku než pomoc. A vůbec pro nikoho nejsou tou základní, podstatnou odpovědí na otázku, jak se modlit.
Proč je tomu tak? Protože metoda znamená jiné slovo pro techniku. A technika znamená prostředek, jak dospět k cíli, způsob, jak změnit příčiny tak, aby změnily účinky. Je to způsob, jak udělat jednu věc (prostředek) tak, aby tímto prostředkem bylo dosaženo jiné věci (cíle). Například stiskem tlačítka způsobíme, že se rozsvítí světlo. Takový prostředek používáme jen tehdy, je-li snazší než cíl. Vypínač například zmáčkneme, když ve svém domě chceme rozsvítit světlo. Nebudeme ale nosit žhavou lávu půl cesty kolem světa, abychom ji přinesli domů, protože si tam potřebujeme rozsvítit. Prostředky nebo metody či techniky používáme tehdy, chceme-li dosáhnout těžší věci (cíle) za pomoci snazší věci (prostředku).

 

Láska je příliš veliká

S modlitbou je to jako s láskou. Když někoho milujeme, vyhledáváme jeho přítomnost, toužíme po intimitě a sjednocení. (Pokud s druhým člověkem nechcete trávit čas, nemilujete ho.) Láska souvisí také s komunikací. (Druhého nemilujete, nepřejete-li si s ním mluvit a víc ho poznávat.)Na jakoukoli techniku je však láska příliš prostá, svobodná a veliká. Na lásku nemůže existovat žádná technika, pro milování žádná metoda.Láska je příliš prostá na všechny metody, protože vychází ze srdce, centra našeho já, které je jako bod uprostřed kruhu.

 

Prostě milujte!

Láska je příliš svobodná na všechny metody, protože má láska je mou volbou a moji volbu nemůže učinit nikdo jiný (ačkoli ostatní mi s ní mohou pomoci). Má láska může být odpovědí na lásku druhého člověka, ale nemůže být zapříčiněna láskou druhého. Mohu přimět nápojový automat na Coca-Colu, aby mi ji vydal, ale nemůžu vás přimět k tomu, abyste mě milovali. Dokonce ani Bůh nás nemůže donutit k tomu, abychom ho milovali. Vynucená láska není možná a je to holý nesmysl, podobně jako ctnostný hřích. Láska je příliš veliká na nějaké metody, její účinek totiž nemůže být větší než příčina sama. A protože nic není větší než láska, nic nemůže způsobit lásku kromě lásky samé. Prostě milujete.

 

Upraveno podle knihy
Petera Kreefta Modlitba pro začátečníky
kterou vydalo 
KNA

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…