„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

13. 11. 2017 , Jerzy Zieliński

Svoboda v modlitbě

Svoboda v modlitbě

Je zapotřebí snažit se od samého počátku chodit před Bohem vesele a s vnitřní svobodou (sv. Terezie od Ježíše)

 

 

 

 

Vnitřní svoboda versus přísné metody

Stává se, když se člověk nastupuje cestu modlitby, volí si určité metody, a pak se jich otrocky drží. Od zvolené metody očekává úspěch svého snažení.
Záhy se ale to, co mu mělo posloužit jako nástroj, stává příčinou otroctví. Postupně člověk propadá tyranii přehnaně přísných metod.
Naproti tomu modlitba rozvíjející se na zdravém duchovním základě má právo na moudrou svobodu, kterou by měl člověk používat sám u sebe a respektovat u druhých.


Svoboda neznamená zřeknout se odpovědnosti

Pokud se modlící se člověk cvičí v pokoře a vykazuje pokrok ve ctnostech, nemusí si dělat přílišné starosti o určité modlitební metody. Moudrou svobodu při modlitbě je ale zapotřebí odlišovat od svévole. Duch svatý nikdy nevede člověka ke dvěma vzájemně si odporujícím zkušenostem. Právo modlit se způsobem, jakým se dokážu nejlépe vyjádřit, neznamená právo zpochybňovat a odmítat společné formy modlitby. Evangelijní svoboda modlitby nemůže být zbavena odpovědnosti. Je to krásný Boží dar, a Bůh, který si přeje rozmanitost, právě v ní vede životem každého člověka.

 

 

Upraveno podle knihy
od Jerzy Zielinski 365 dní s mystiky karmelu
kterou vydalo KNA

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…