„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

30. 10. 2018 , Marie de Lourdes Belchiorová

Všichni svatí - zajímavá alternativa k halloweenu

Všichni svatí - zajímavá alternativa k halloweenu

Všichni svatí milovali tebe, Bože, a milovali svět. Zpívali o tvé chvále i o kráse tvorstva. A naříkali kvůli bolestem lidí zoufalých. Uměli dát najevo své rozhořčení a pronést prorocká slova, jež čistí vzduch.

 

 

 

Dnes je den Všech svatých: těch se svatozáří
i těch, kteří za svaté nebyli prohlášeni.
Den Všech svatých: lidí, kteří žili klidně
a tiše, nepoutali pozornost, těch, kteří
na konci časů budou následovat Beránka.

Dnes je den Všech svatých: svatých, kteří byli holiči,
svatých kuchařů, fotbalistů a – proč by ne?
také podnikatelů, obchodníků, výrobců kotlů
a uvaděčů (taky žen uvaděček, protože právě ony
nejčastěji uvádějí lidi k jejich sedadlům).
Po dlouhá staletí, v tichu noci
i za denního světla byli všichni tvými svědky,
říkali ano ano a ne ne, jen zřídka se pouštěli
do dlouhých rozprav a odboček. Napodobovali tebe
a v průzračnosti jejich gest
bylo snadné tě zahlédnout.

Dobrodruhové i jiní,
ať odvážní či naopak bázliví a poddajní,
nosili tě ve svém srdci,
na svět hleděli s láskou a na lidi
pohlíželi jako na své bratry a sestry.
Z půdy, po níž kráčeli,
se zrodila naděje na budoucnost
ve spravedlnosti a spáse,
a přítomnost pro ně byla naplněna jen láskou.

Nesčetný zástup mužů i žen, kteří
následovali tebe a s tebou vedli obdivuhodný život:
dělili se o svůj chléb s hladovými,
se soucitem shlíželi na trpící celého světa
a obstáli, když byli pronásledováni pro spravedlnost.
Byli čistého srdce a čistota
jim zářila z očí a z jejich rtů
vycházela slova útěchy.

Milovali tebe a milovali i svět.
Zpívali o tvé chvále i o kráse tvorstva.
A naříkali kvůli bolestem lidí zoufalých.
Uměli dát najevo své rozhořčení
a pronést prorocká slova, jež čistí vzduch.
To jsou ti, kdo následovali Beránka,
protože se s tebou setkali a poznali tě,
a od tebe obdrželi dar
hlásat celému světu spravedlnost a spásu.

 

Převzato z knihy
José Tolentino Mendonca Otče náš, jenž jsi na zemi
kterou vydalo KNA

 

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…