„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

26. 6. 2017 , Józef Augustyn

Zpytování svědomí nemá vést člověka k beznaději nebo depresi

Zpytování svědomí nemá vést člověka k beznaději nebo depresi

Aby zpytování svědomí – modlitba láskyplné pozornosti – byla vůbec možná, je nutná předcházející zkušenost Boží lásky. Ne naopak. Praxe denního zpytování svědomí předpokládá naši hlubokou víru v to, že Bůh je zamilovaný do člověka.

 

Jedna z mnoha smutných křesťanských povinností?

Pokud jsme neobjevili Boží lásku, neobjevíme smysl a účel zpytování svědomí. Při zpytování svědomí se nejprve sytíme Boží láskyplnou pozorností. Obdivujeme Boží akceptaci člověka takového, jaký je, a Boží štědrost vůči člověku, která se projevuje v Božích darech.
Zpytování svědomí není „vzájemným vyrovnáním“ otroka a pána, podřízeného a nadřízeného, obžalovaného a soudce, žáka a učitele. Zpytování svědomí je „vzájemným vyrovnáním“ zamilovaných, je rozhovorem o vzájemné lásce, je „vzájemným vyrovnáním“ z lásky.

Takto chápané zpytování svědomí přestane být smutnou povinností, při níž se cítíme pokořeni Bohem nebo před sebou samými. Pohled na sebe sama a na vlastní minulost se nestane zdrcujícím zážitkem, třebaže najdeme velmi mnoho nepořádku a bloudění, pohlédneme-li nejprve na bezvýhradnou lásku Boží, která není podmíněna naším postojem. Při zpytování svědomí zjišťujeme, že jsme byli a stále jsme s láskyplnou pozorností vedeni Bohem, nezávisle na stupni naší věrnosti. Bůh vždy zůstává věrný, i když je člověk nevěrný.

 

Soustředit se na lásku

Bůh ve své lásce k nám od nás vyžaduje, abychom všechny své síly soustředili na jeho lásku: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly (Mk 12,30). Toto první a nejdůležitější přikázání nám ukazuje, že Pán Bůh touží, abychom se zcela a bezvýhradně zaměřili na jeho lásku. Jde zde o „pozornost“ celého člověka, jeho sféry duchovní, psychické i tělesné. Nic z toho, co je lidské, nemůže zůstat mimo zkušenost lásky.

Snažíme-li se pochopit přikázání lásky k Bohu do hloubky, snadno zjistíme, jak dalece jsme vzdáleni od vyplnění přikázání v jeho evangelním radikalismu. Zpytování svědomí nám pomáhá zjistit, jak se naše „pozornost“ rozumu a srdce tříští na množství nepodstatných záležitostí, a činí nás neschopnými odpovědět Bohu láskou na jeho lásku. Jak málo logiky má naše myšlení v mnoha záležitostech. Jak se mění naše city. Jak často jsme nedůslední v našich předsevzetích a životních plánech. Naše lidské síly jsou také roztříštěny stálou únavou, jejíž hlavní příčinou není ani tak přepracovanost (na niž se často vymlouváme), jako spíš stálé psychické napětí, způsobené nevyřešenými vnitřními konflikty. Vnitřně nás velmi trápí a tříští nezrealizované plány, pocity křivdy, pocity viny, strach o sebe a svou budoucnost, spory s jinými, přecitlivělost v určitých věcech.

 

Je-li Bůh na prvním místě, pak je vše na svém místě

Každodenní odevzdávání  Bohu všeho toho, co je v nás rozbité a roztříštěné, nás naplňuje pokojem a vnitřně sjednocuje. Koncentrace na Boha a jeho lásku zavádí řád a integraci v našem myšlení, citech, činnosti, sjednocuje naše síly a životní energii.
„Je-li Bůh na prvním místě, pak je vše na svém místě“ (sv. Augustin).

Zpytování svědomí – modlitba láskyplné pozornosti – činí člověka vnitřně integrovanějším a sjednocenějším, uschopňuje ho postupně soustředit „láskyplnou pozornost“ na „jediném a nejdůležitějším“, na samém Bohu.

 

Upraveno podle knihy
Józefa Augustyna Čtvrthodinka upřímnosti,
kterou vydalo KNA

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.