Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti!

 

 

 

 

O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol justitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis.

Více o "Ó antifonách" zde

 

 

Lid, který kráčel ve tmách, uviděl velké světlo, obyvatelům temné země zazářilo světlo. (Iz 9,1)

Pro vás, kdo se bojíte mého jména, zazáří Slunce spravedlnosti s uzdravením ve svých paprscích. (Mal 3,20)

Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti. (Lk 1,79)

 

 

Zdroj: liturgie