Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

 

Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu,
mou paměť, můj rozum a mou vůli,
všechno, co mám a co vlastním.
Od tebe jsem to přijal a tobě to vracím,
nalož s tím zcela podle své vůle.
Dej mi jen svou milost a lásku, o to prosím a víc nežádám.
Amen.

Suscipe, Domine, universam meam libertatem.
Accipe memoriam, intellectum atque voluntatem omnem.
Quidquid habeo vel possideo, mihi largitus es;
id tibi totum restituo,
ac tuae prorsus voluntati trado gubernandum.
Amorem tui solum cum gratia tua mihi dones,
et dives sum satis, nec aliud quidquam ultra posco.