„Slavit svátost smíření znamená být vřele objat. Je to objetí nekonečného Otcova milosrdenství.“ (papež František)

Na výzvu papeže Františka bude 13. – 14. března 2015 v každé diecézi otevřen alespoň jeden kostel, kde bude možné přijmout svátost smíření nebo se pomodlit před vystavenou eucharistií.

 

 

V každé diecézi bude mimořádně otevřen minimálně jeden kostel, kde bude možné přistoupit ke svátosti smíření a pomodlit se před vystavenou eucharistií. V Římě akce začne kající bohoslužbou, kterou povede papež František.
 Tématem letošního roku je věta z listu Efezským: „Bůh, bohatý v milosrdenství“(Ef 2,4). Apoštol Pavel v dopise pokračuje slovy: „Z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem.“ 
Akci vyhlásila Františka Papežská rada pro novou evangelizaci na výzvu papeže Františka. „Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí! Iniciativa 24 hodin pro Pána, k jejímuž slavení ve dnech 13. a 14. března vyzývám celou církev i na úrovni diecézí, se chce stát výrazem této potřeby modlit se,“ uvedl římský biskup ve svém poselství k letošní postní době. 
Akce se koná každoročně před 4. neděli postní.

Seznam kostelů v České republice, které se také zapojí do této akce, naleznete na webu čbk

 

Převzato z webu tisk.církev