V čase prázdnin a dovolených si chceme odpočinout od každodenní rutiny. Tato doba může sloužit i pro návrat k tomu podstatnému v našich životech.

 

Modlitba za dovolenou, prázdniny

Bože, děkuji ti za čas, kdy mohu odložit stranou práci (školu).
Dej, ať ho využiji naplno k odpočinku, a nesnažím se dodělávat to,
co jsem v práci nestihl. 
Pomoz mi, abych v tomto čase neutíkal před sebou, před tebou a před druhými.
Žehnej mi, abych viděl stopy tvé krásy kolem nás,
ať umím naslouchat tvému stvoření a vidět jeho nádheru.