Jsou to již čtyři roky, kdy zahájil své působení server adoptujsipolitika.cz a téměř zároveň uplynulo celé funkční období Poslanecké sněmovny.

 

 

 

Milí přátelé modlitebníci,

Děkuji všem, kdo jste přímluvným modlitbám za členy
Poslanecké sněmovny denně věnovali svůj čas. Někteří z Vás se modlili
celé čtyři roky.

Po nedávných volbách se složení Poslanecké sněmovny výrazně proměnilo. V
práci pokračuje jen 76 poslanců, nových je rekordních 124. Vám, jejichž
poslanec nebyl zvolen, jsme modlitbu ukončili. Zveme Vás ale k tomu,
abyste si na webu adoptujsipolitika.cz
<http://adoptujsipolitika.cz/login/> zaregistrovali k modlitbám za
některého z nových poslanců.
Pochopitelně si přejeme, aby poslanci byli pokryti modlitbami, proto byl
web Adoptuj si politika vytvořen.

Ještě jednou moc děkuji za Vaše dlouhodobé pravidelné žehnající
modlitby. Věřím, že i Vám Bůh za Vaše modlitby požehná.

S díky a s přáním radostných Vánoc a Božího požehnání v novém roce


Tomáš Dittrich, modlitební koordinátor Křesťanské misijní společnosti
www.adoptujsipolitika.cz <http://www.adoptujsipolitika.cz/>
www.kmspraha.cz <http://www.kmspraha.cz/>