Pocházela ze švédského šlechtického rodu (1303-1373) a byla vzornou manželkou, matkou, řeholnicí, zakladatelkou řádu. Ve známost vešla svými prorockými napomenutími vůči tehdejším představitelům církve i vládcům a kvůli mystickým zkušenostem, které ji provázely od dětství.

 

 

 

 

 

Prosíme tě Pane, na přímluvu sv. Brigity, patronky Evropy, jejíž svátek dnes slavíme,
daruj našim zemím trvalý pokoj a mír. Děkujeme ti, že žijeme v jedné z nejbohatších
a nejbezpečnějších oblastí světa a prosíme tě, nauč nás zastávat se těch,
kdo trpí nouzí a ohrožením. Ochraňuj nás od vnějších i vnitřních nepřátel,
zbav nás přílišného strachu a daruj nám pevnou důvěru v tebe. Amen.

 

 

Pobožnost k umučení Krista podle sv. Brigity