„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

16.6.2019, 0:00

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním

Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu.

Stručný životopis sv. Alžběty naleznete zde

 

 

 

Můj Bože, Trojice, klaním se ti,
pomoz mi úplně zapomenout na sebe, 
abych mohla spočinout v tobě, 
nehybná a pokojná, jako by má duše byla již na věčnosti. 
Ať nic nemůže narušit můj pokoj 
a způsobit, že bych z tebe vyšla, můj Neproměnný, 
ale ať mě každá minuta unáší dále do hlubin tvého Tajemství. 
Upokoj mou duši, udělej si z ní své nebe, 
svůj milovaný příbytek a místo svého odpočinku. 
Ať tě tam nikdy nenechávám samotného, 
ale ať jsem tam naprosto celá, naprosto bdělá ve víře, 
zcela se ti klanící, zcela vydaná tvé tvůrčí činnosti. 
  
Můj milovaný Kriste, z lásky ukřižovaný, 
chtěla bych být nevěstou tvého srdce, 
chtěla bych tě zahalit slávou,   
chtěla bych tě milovat...až k smrti! 
Cítím ale svou nemohoucnost, 
a proto tě prosím, 
abys mě oděl v sebe, 
abys mou duši ztotožnil se všemi hnutími své duše, 
abys mě ponořil v sebe, 
abys mě uchvátil, 
abys mě nahradil sebou tak, 
že můj život bude jen vyzařováním tvého života. 
Vstup do mne jako ten, který se klaní, který usmiřuje a který zachraňuje. 
  
Věčné Slovo, Slovo mého Boha, 
chci svůj život trávit nasloucháním tobě, 
chci se stát plně vnímavou, 
abych se od tebe naučila všechno; 
a pak, navzdory všem temnotám, prázdnotám, nemohoucnostem, 
chci stále hledět jen na tebe a přebývat ve tvém velkém světle. 
Má Hvězdo milovaná, upoutej mě tak, 
že už nebudu moci opustit tvoji zář. 
  
Stravující Ohni, Duchu lásky, sestup na mne, 
aby se v mé duši jakoby vtělilo Slovo, 
ať jsem pro ně dalším lidstvím, 
v němž znovu uskuteční celé své tajemství. 
  
A ty, Otče, skloň se ke svému ubohému tvorečkovi, 
zahal jej svým stínem,             
spatřuj v něm jen svého Milovaného, 
ve kterém jsi nalezl všecko zalíbení. 
  
Moji Tři, moje Všecko, má Blaženosti, nekonečná Samoto, 
Nesmírnosti, v níž se ztrácím, tobě se vydávám jako kořist, 
ukryj se ve mně, abych se já mohla ukrýt v tobě 
a čekat, až budu ve tvém světle nazírat propast tvé vznešenosti.

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…