„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

16.6.2019, 0:00

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním

Můj Bože, Trojice, tobě se klaním

Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice je známá především jako autorka známé modlitby k Trojjedinému Bohu.

Stručný životopis sv. Alžběty naleznete zde

 

 

 

Můj Bože, Trojice, klaním se ti,
pomoz mi úplně zapomenout na sebe, 
abych mohla spočinout v tobě, 
nehybná a pokojná, jako by má duše byla již na věčnosti. 
Ať nic nemůže narušit můj pokoj 
a způsobit, že bych z tebe vyšla, můj Neproměnný, 
ale ať mě každá minuta unáší dále do hlubin tvého Tajemství. 
Upokoj mou duši, udělej si z ní své nebe, 
svůj milovaný příbytek a místo svého odpočinku. 
Ať tě tam nikdy nenechávám samotného, 
ale ať jsem tam naprosto celá, naprosto bdělá ve víře, 
zcela se ti klanící, zcela vydaná tvé tvůrčí činnosti. 
  
Můj milovaný Kriste, z lásky ukřižovaný, 
chtěla bych být nevěstou tvého srdce, 
chtěla bych tě zahalit slávou,   
chtěla bych tě milovat...až k smrti! 
Cítím ale svou nemohoucnost, 
a proto tě prosím, 
abys mě oděl v sebe, 
abys mou duši ztotožnil se všemi hnutími své duše, 
abys mě ponořil v sebe, 
abys mě uchvátil, 
abys mě nahradil sebou tak, 
že můj život bude jen vyzařováním tvého života. 
Vstup do mne jako ten, který se klaní, který usmiřuje a který zachraňuje. 
  
Věčné Slovo, Slovo mého Boha, 
chci svůj život trávit nasloucháním tobě, 
chci se stát plně vnímavou, 
abych se od tebe naučila všechno; 
a pak, navzdory všem temnotám, prázdnotám, nemohoucnostem, 
chci stále hledět jen na tebe a přebývat ve tvém velkém světle. 
Má Hvězdo milovaná, upoutej mě tak, 
že už nebudu moci opustit tvoji zář. 
  
Stravující Ohni, Duchu lásky, sestup na mne, 
aby se v mé duši jakoby vtělilo Slovo, 
ať jsem pro ně dalším lidstvím, 
v němž znovu uskuteční celé své tajemství. 
  
A ty, Otče, skloň se ke svému ubohému tvorečkovi, 
zahal jej svým stínem,             
spatřuj v něm jen svého Milovaného, 
ve kterém jsi nalezl všecko zalíbení. 
  
Moji Tři, moje Všecko, má Blaženosti, nekonečná Samoto, 
Nesmírnosti, v níž se ztrácím, tobě se vydávám jako kořist, 
ukryj se ve mně, abych se já mohla ukrýt v tobě 
a čekat, až budu ve tvém světle nazírat propast tvé vznešenosti.

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.