První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její autobiografie, v češtině pod názvem "Dějiny duše", přibližuje čtenářům duchovní vývoj této karmelitky. Během krátké doby se stala jednou z nejoblíbenějších světic vůbec.

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře,
která jsi v našem světě plném domýšlivosti a pýchy
ukázala „malou cestu“ podle  evangelia, nauč nás,
abychom se stali malými a pokornými a zachovej naše srdce
nedotčené zlobou a pýchou, abychom podle Ježíšových slov
outo cestou vešli do nebeského království. Amen.