Všemohoucí a dobrotivý Bože, dej, ať se všechna srdce v Sýrii obrátí k míru,...

 

 

 

 

 

... jako tehdy, když se obrátil Šavel na své cestě do Damašku.

Ať se lidé, kteří museli utéct, mohou brzy vrátit do své vlasti.

Žehnej všem, kdo se stejně jako tvůj Syn stali uprchlíky a nemají žádný domov.

Shlédni milostivě na ty, kdo jsou na útěku, bez domova a hladoví.

Žehnej všem, kteří jim přinášejí pomoc; vzbuď v našich srdcích spoluúčast

a velkodušnost skrze Krista, našeho Pána.

Amen.