Tato modlitba byla přednesena při mši v pátek 29. července 2016 během dne postu a modliteb vyhlášeném Mons. Georgem Pontierem, arcibiskupem v Marseille a předsedou Francouzské biskupské konference, po vraždě otce Jacquesa Hamela z 26. července v Saint-Etienne-du-Rouvray. Inspirativní text modlitby za oběť teroru se můžete kdykoliv pomodlit i vy - předsednictvo České biskupské konference vyzvalo, abychom se ke vzpomínce (modlitbě) připojili 2. srpna, kdy se koná pohřeb zesnulého P. Hamela.

 

"Pane, v tento den, voláme k Tobě.
Voláme k Tobě, protože jsme šokováni a nerozumíme.
Voláme k Tobě s našimi bratry a sestrami pronásledovanými ve světě, se všemi lidmi dobré vůle, kteří jsou tímto dramatem zraněni. Voláme k Tobě, neboť věříme, že slyšíš naše volání, vidíš naše slzy, znáš naše srdce.
Modlíme se k Tobě. Skrze smrt Tvého Syna na kříži - ty se připojuješ k našim mrtvým. Modlíme se k Tobě, neboť Ty jsi Bůh milosrdný, mírný ve hněvu a plný lásky ke všem, kteří se k Tobě obracejí.
Pane, jsme zkoušeni v naší touze po světě krásnějším, bratrštějším, ve kterém má láska navrch. Jsou naše snahy budovat s Tebou lidství k Tvému obrazu a k Tvé podobě zbytečné, odsouzené k nezdaru?
Pane, rozmnož v nás víru. Ať roste naše víra ve vítězství vzkříšeného Krista přes všechnu nenávist a smrt. Potřebujeme Tě. Pomoz každému člověku uchovat sílu a odvahu. Pane, náš Bože, skrze smrt a vzkříšení Tvého Syna, Ty nám vždy otevíráš budoucnost. Ty jsi Bůh života a ne smrti. Svěřujeme Ti otce Jacquesa Hamela a oběti všech atentátů. Učiň z nás svědky Tvé naděje a budovatele míru a pokoje."

Upraveno podle webu církev