Prosíme tě, Otče, shlédni na své stvoření. Nedej vyniknout zmatku, který vzniká v Evropě s takzvanou uprchlickou krizí. Nedovol, aby to, co se děje, zastínilo záměrně svou povahou, svým vznikem, trváním, řešením a provizorním prožíváním to skutečně podstatné.

Prosíme tě, abychom všichni ještě jemněji rozlišovali působení tvého Ducha v naší každodennosti a nepřispívali k šíření zla, ale rozsévali tvou nepřemožitelnou lásku i během stále více zřetelného a probíhajícího duchovního boje ve světě, který tuto situaci vyvolal. Prosíme tě, abys ty sám vytrhl kořeny zla, které prorůstají nadnárodní politickou scénu, abys ty sám vytrhl i skryté vlivné proudy, které se snaží z vlastní síly řídit svět, směřovat ho do stále hlubších propastí samotného tajemství zla a šířit aktivně působení zlého ducha na úkor Ducha svatého.

Prosíme tě, abys pronikl Duchem svého Syna Ježíše Krista všechny, kteří se podíleli na vzniku této vlny imigrace, a přivedl je k pravému pokání. Pronikni ty, kteří se přes všechny obtíže podílejí na řešení této situace, a veď je světlem Ducha svatého. Prosíme o moudrost Ducha svatého pro každého z nás, abychom poznali, co v této záležitosti máme dělat my. Prosíme tě hlavně za konkrétní lidi, kteří byli násilím, válkou, pronásledováním, podvodem a lží vylákáni do Evropy. Buď také oporou každému jednotlivému člověku, který bude sklízet skrze konfrontaci s novými životními podmínkami hořké plody.

Naléhavě a s velkou důvěrou prosíme o přímluvu a pomoc také Vás, ochránci Evropy, abyste se přimlouvali za situaci v Evropě a její řešení podle Božího záměru.

Svatý Benedikte, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás.

Svatá Brigito Švédská, oroduj za nás.

Svatá Kateřino Sienská, oroduj za nás.

Svatá Terezie Benedikto od Kříže, oroduj za nás.

 

Převzato z webu Vojtěch Kodet