Co může udělat pro mír ve světě obyčejný člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády světa a jak budou reagovat jednotlivé národy na různé národnostní nebo náboženské konflikty? Rozhodli jsme se, že něco přece jen uděláme. Vzniká nový několikaletý projekt Modlitba za svět.

Modlitba za svět. Od Afghánistánu po Zimbabwe

Jako odpověď na politické napětí ve světě a pokračující válečné konflikty v některých zemích vzniká v pražské Farnosti Bubeneč nový projekt Modlitba za svět, který chce na duchovní úrovni podporovat mír a bezpečí ve světě. Tak, aby byla planeta Země místem k životu nejen nyní, ale i pro budoucí generace, které se teprve narodí. Časově náročný projekt má postupně zahrnout všech 206 světových států.

První společná modlitba proběhla v pondělí 6. ledna v kostele sv. Gotharda na Praze 6, tentokrát za Afghánistán. Zemi dlouhodobě souženou válečným konfliktem a také zemi, ve které za mír bojují i čeští vojáci. Součástí projektu je mše svatá sloužená za daný stát katolickým farářem Milošem Szabo. Po ní následuje přednáška o politické, historické a kulturní situaci v zemi. A také o životě tamních křesťanů. Přednáška končí představením státní hymny a vlajky. Následuje měsíc každodenních krátkých modliteb. V lednu budou modlitby určeny Afghánistánu.

Projekt pokračuje 3. února modlitbou za bezpečný život v Albánii.

„Politická situace ve světě se komplikuje a mnoho zemí je ve válce. Chceme prosit Boha za bezpečný svět, tak abychom v něm mohli žít nejen my, ale i další generace, které přijdou po nás,“ dodává katolický farář, otec Miloš Szabo, jenž stál spolu se studentem politologie Vojtěchem Gregerem u zrodu celého projektu.

Prostřednictvím projektu Modlitba za svět budeme „putovat“ doslova po celém světě. A budeme se postupně modlit za všechny státy světa. Doslova od A do Z. Každé první pondělí v měsíci v 17:30 bude u Sv. Gotharda sloužena mše za určitou zemi, po níž bude následovat přednáška a krátká diskuse. Představeny budou nejen základní a obecné informace o konkrétním státě, ale také jaká je náboženská situace v konkrétní zemi. Ať se tato země nachází na kterémkoli kontinentu a ať je jakkoli rozlohou malá či z globálního hlediska málo významná, neopomeneme se zmínit o tom, jak v ní působí katolická církev a jak žijí tamní křesťané.  

Zhruba dvou hodinový večer zakončí představení státní hymny dané země. Následuje pak měsíc každodenních krátkých modliteb, které budou po skončení večera k dispozici pro každého, kdo se bude chtít modlit sám nebo se svými blízkými doma po celý měsíc.

Tentokrát za Afghánistán… a příště

Jako první byla v pondělí 6. ledna, na slavnost Zjevení Páně, zahájena modlitba za Afghánistán. Je to země, kde skutečný mír nepanoval už více než 40 let. Země, kde válka, smrt a chudoba nejsou prázdným pojmem. Země, o kterou se z různých důvodů zajímají i světové velmoci. A také země, kde umírali i čeští vojáci.

Modlící se farnost pozdravil a iniciativě požehnal i Mons. Giovanni Scalese, katolický biskup v Kábulu. Ve svém dopise píše: "Podle tradice se mudrci vydali na cestu, aby se šli poklonit Králi veškerenstva, právě ze zdejší oblasti. Prosím vás, modlete se za všechny Afgánce, oběti nekonečné války; modlete se, aby tato země co nejdříve nalezla alespoň minimum míru, svornosti a klidu. I my se budeme modlit za vás."

V únoru se začneme v pondělí 3. února modlit za Albánii. Dále budou v tomto roce pokračovat státy Alžírsko, Andorra, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbajdžán. Následují Bahamy a poslední zemí, za kterou se budeme modlit letos v prosinci, je nejmenší stát v oblasti Perského zálivu Bahrajn.

Další informace na www.farnostbubenec.cz