Modlitba papeže Františka u příležitosti zahájení Svatého roku milosrdenství v Římě 8.12.2015.

 

 

Ó Bože, který zjevuješ svou všemohoucnost především svým milosrdenstvím a odpuštěním,
dej nám prožít rok milosti, čas příhodný pro milování tebe a bratří v radosti evangelia.
Vylévej na nás nepřetržitě svého svatého Ducha, abychom neúnavně a s důvěrou obraceli svůj pohled na toho,
kterého jsme probodli, tvého Syna, který se stal člověkem, na jeho tvář zářící tvým nekonečným milosrdenstvím.
On je bezpečným útočištěm pro nás hříšníky, kteří jsme potřební odpuštění a pokoje, pravdy, která osvobozuje a zachraňuje.
On je Brána, skrze kterou přicházíme k tobě, nevyčerpatelný pramen útěchy pro všechny, krása, která nezná západu,
dokonalá radost v životě bez konce. Kéž se za nás přimlouvá Neposkvrněná Panna, první a zářící plod tvého velikonočního vítězství,
zářivá Jitřenka nového nebe a nové země, šťastné završení našeho pozemského putování.
Tobě, Otče svatý, Tvému Synu, našemu Vykupiteli, Svatému Duchu, Utěšiteli, patří všechna čest a sláva na věky věků.Amen.