„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

28.6.2019, 18:00

Slavnost sv. Petra a Pavla

Slavnost sv. Petra a Pavla

Dnes je slavný den, dnes apoštolové Petr a Pavel vydali nejvyšší svědectví o své víře, že ukřižovaný Ježíš žije.

 

 

 

 

 

Litanie ke sv. Pavlu

Lásko Boha Otce, zachraň nás. 
Milosti našeho Pána Ježíše Krista, oživ nás. 
Seslání Ducha svatého, posvěť nás. 

Svatý Pavle, oroduj za nás. 
Ty, kterého Bůh zahrnul milosrdenstvím, 
Ty, jemuž se zjevil Boží Syn, 
Ty, jenž ses stal nástrojem, který si Kristus vyvolil, 
Ty, který jsi byl určen za hlasatele pravdy, apoštola a učitele národů, 
Ty, jehož apoštolát byl potvrzován zázraky a znameními, 
Ty, který jsi byl věrným služebníkem rodící se církve, 
Ty, který jsi národům daroval Kristovo evangelium i celý svůj život, 
Ty, který jsi nosil křesťany v srdci i ve svých okovech, 
Ty, jenž jsi byl ukřižován s Kristem, 
Ty, v němž žil a působil Kristus, 
Ty, který jsi nemohl být odloučen od lásky Kristovy, 
Ty, který jsi snášel vězení a útrapy, 
Ty, který jsi trpěl bolesti a nebezpečí, 
Ty, který jsi byl ještě v těle uchvácen do nebe, 
Ty, který jsi oslavil svou službu, 
Ty, který jsi po skončení svého běhu očekával věnec spravedlnosti,

Beránku Boží, který jsi obrátil Pavla pronásledovatele, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi korunoval Pavla, apoštola, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi oslavil Pavla, mučedníka, smiluj se nad námi. 

K: Svatý Pavle apoštole, ty jsi vyvoleným nástrojem -
L: - jsi hlasatelem pravdy po celém světě. 

Modleme se: Bože, který jsi působením apoštola Pavla učil všechny národy Kristově pravdě, dej, prosíme, abychom, když slavíme jeho památku, zakoušeli jeho mocnou přímluvu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.