„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

28.6.2019, 18:00

Slavnost sv. Petra a Pavla

Slavnost sv. Petra a Pavla

Dnes je slavný den, dnes apoštolové Petr a Pavel vydali nejvyšší svědectví o své víře, že ukřižovaný Ježíš žije.

 

 

 

 

 

Litanie ke sv. Pavlu

Lásko Boha Otce, zachraň nás. 
Milosti našeho Pána Ježíše Krista, oživ nás. 
Seslání Ducha svatého, posvěť nás. 

Svatý Pavle, oroduj za nás. 
Ty, kterého Bůh zahrnul milosrdenstvím, 
Ty, jemuž se zjevil Boží Syn, 
Ty, jenž ses stal nástrojem, který si Kristus vyvolil, 
Ty, který jsi byl určen za hlasatele pravdy, apoštola a učitele národů, 
Ty, jehož apoštolát byl potvrzován zázraky a znameními, 
Ty, který jsi byl věrným služebníkem rodící se církve, 
Ty, který jsi národům daroval Kristovo evangelium i celý svůj život, 
Ty, který jsi nosil křesťany v srdci i ve svých okovech, 
Ty, jenž jsi byl ukřižován s Kristem, 
Ty, v němž žil a působil Kristus, 
Ty, který jsi nemohl být odloučen od lásky Kristovy, 
Ty, který jsi snášel vězení a útrapy, 
Ty, který jsi trpěl bolesti a nebezpečí, 
Ty, který jsi byl ještě v těle uchvácen do nebe, 
Ty, který jsi oslavil svou službu, 
Ty, který jsi po skončení svého běhu očekával věnec spravedlnosti,

Beránku Boží, který jsi obrátil Pavla pronásledovatele, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi korunoval Pavla, apoštola, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi oslavil Pavla, mučedníka, smiluj se nad námi. 

K: Svatý Pavle apoštole, ty jsi vyvoleným nástrojem -
L: - jsi hlasatelem pravdy po celém světě. 

Modleme se: Bože, který jsi působením apoštola Pavla učil všechny národy Kristově pravdě, dej, prosíme, abychom, když slavíme jeho památku, zakoušeli jeho mocnou přímluvu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…