Nápěv a text chorálu Attende Domine (v Jednotném kancionále píseň č. 320) vznikly v 17 století ve Francii. Je určen pro postní dobu, kdy se také zpívá, například na Popeleční středu při průvodu k udělování popelce. Jedná o tzv. responsorium, což je takový druh chorálu, kde se střídají verše s odpovědí lidu. V liturgické hudbě se s takovými zpěvy můžeme setkat velice často, jsou totiž praktické zejména pro různé průvody nebo procesí, kdy u sebe lidé nemohou mít text písně. Krátké odpovědi (tzv. responsoria) však není problém zpívat zpaměti.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

1. Králi nejvyšší, Spasiteli všeho, / oči slzící k tobě pozvedáme, / vyslyš, Kriste náš, ponížené prosby.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

2. Pravice Boží, úhelný jsi kámen, / cesta spasení, jistá nebes brána, / omyj ze všech nás skvrny našich hříchů.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

3. Bože, prosíme před tvou vznešeností: / Svatým sluchem svým uslyš naše lkání, / všechny proviny odpusť s laskavostí.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

4. Viny spáchané tobě vyznáváme, / srdcem zkroušeným také skryté hříchy, / ty, náš Zachránce, odpustíš je vlídně.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

5. Bez viny jatý, zlobě nevzpíráš se, / křivým svědectvím vydán za bezbožné, / co jsi vykoupil, zachovej, ó Kriste.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

 

Upraveno podle webu latina, český text převzat z webu kancionál