Spojme se v krátké modlitbě za aktuální potřeby těchto dní

Týden od 9. 2. 2020

Naše víra se má zakládat na moci Boží a ne na moudrosti lidské[1]. Proto Bohu svěřme všechny starosti o svět i o své blízké:

  1. Prosme o milost statečnosti a odvahy pro nás křesťany, abychom se nebáli vydávat svědectví o své víře.[2]
  2. Prosme o moudrost a čestnost pro politiky a státníky.[3]
  3. Prosme o Boží pomoc pro zastavení epidemie koronaviru a prosme za všechny postižené touto chorobou.[4]
  4. Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.[5]
  5. Prosme za ženy, které zažívají domácí násilí, a prosme o řešení pomoci těmto postiženým.[6]
  6. Prosme o vláhu pro naši zemi a prosme o Boží ochranu klimatu celé planety.[7]
  7. Prosme o uzdravení, sílu a naději pro nemocné z našeho společenství.[8]

 

 

Bože, ty odpovídáš všem, kdo volají o pomoc. Veď nás k životu věčnému a chraň nás před útoky zla.[9] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.