Předvelikonoční dny, začínající Květnou nedělí. Doba bezprostřední přípravy na velikonoční svátky.... 
Doba bezprostřední přípravy na velikonoční svátky

Nad posledními chvílemi Ježíšova pozemského života můžeme meditovat například v zastaveních křížové cesty. Ve Svatém týdnu (týden před velikonočními svátky) církev ve své denní modlitbě zpívá hymnus Vexilla regis prodeunt (Korouhve královské jdou v před), který pochází ze šestého století z dnešní Francie. Autorem je Venantius Fortunatus, text složil při příležitosti přenesení ostatků sv. Kříže: 

 

Korouhve královské jdou vpřed, 
kříž září ohněm tajemství: 
ten, který stvořil tělo, svět, 
svým tělem, přibit, na něm tkví.

Hle, jak až k srdci proniká 
zbraň bezcitná a strašlivá! 
Z boku se řine s vodou krev 
a od hříchu nás omývá.

Nádherný strome zářící, 
jejž rosí božské krve proud, 
za hodna vyvolený jsi 
ke svatým údům tvrdě lnout.

Šťastný, že na tvých ramenou 
smí cena světa viseti, 
že cítíš tíhu vznešenou 
jež bere kořist podsvětí.

Pro slávu spasitelných muk 
buď slaven, svatý oltáři, 
kde Život vytrpěl svůj skon 
a smrt nám v život přetváří!

Kříži, jediná naděje, 
v čas umučení se v nás vryj, 
ve věrných milost rozhojňuj, 
z hříšníků jejich viny smyj!

Trojice, studno spasení, 
kéž každý duch tě velebí! 
Tajemstvím kříže uzdrav nás 
a přiveď k slávě na nebi.

 

 

 

 

Co vlastně slaví křesťané o Velikonocích?
Pro více informací: velikonoce.vira.cz