„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

14.4.2019, 0:00

Svatý týden

Svatý týden

Doba bezprostřední přípravy na velikonoční svátky začíná tento rok 26.3. a je v neposlední řadě časem pro modlitbu.

 

 

 

Nad posledními chvílemi Ježíšova pozemského života můžeme meditovat v zastaveních křížové cesty.
Ve Svatém týdnu (týden před velikonočními svátky) církev ve své denní modlitbě zpívá hymnus Vexilla regis prodeunt (Korouhve královské jdou v před), který pochází ze šestého století z dnešní Francie. Autorem je Venantius Fortunatus, text složil při příležitosti přenesení ostatků sv.Kříže: 

 

Korouhve královské jdou vpřed, 
kříž září ohněm tajemství: 
ten, který stvořil tělo, svět, 
svým tělem, přibit, na něm tkví.

Hle, jak až k srdci proniká 
zbraň bezcitná a strašlivá! 
Z boku se řine s vodou krev 
a od hříchu nás omývá.

Nádherný strome zářící, 
jejž rosí božské krve proud, 
za hodna vyvolený jsi 
ke svatým údům tvrdě lnout.

Šťastný, že na tvých ramenou 
smí cena světa viseti, 
že cítíš tíhu vznešenou 
jež bere kořist podsvětí.

Pro slávu spasitelných muk 
buď slaven, svatý oltáři, 
kde Život vytrpěl svůj skon 
a smrt nám v život přetváří!

Kříži, jediná naděje, 
v čas umučení se v nás vryj, 
ve věrných milost rozhojňuj, 
z hříšníků jejich viny smyj!

Trojice, studno spasení, 
kéž každý duch tě velebí! 
Tajemstvím kříže uzdrav nás 
a přiveď k slávě na nebi.

 

 

 

 

Co vlastně slaví křesťané o Velikonocích?
Pro více informací: velikonoce.cz

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…