V tento den si připomínáme výročí zjevení P. Marie v Lurdech. Poutní místo Lurdy (Lourdes) je každoročně cílem tisíců lidí, kteří přicházejí prosit o milost uzdravení pro sebe nebo pro své blízké.

 

 

 

Modlitba k P. Marii Lurdské

Matko Boží, která konáš divy, velikými zázraky navracíš lidem zdraví a vyplňuješ prosby tisíců, kteří Tě vzývají, vypros mi u Svého Božského Syna vyslyšení mé prosby, kterou Ti zde předkládám...

V plné důvěře ve Tvou mocnou přímluvu volám k Tobě, Pomocnice křesťanů,
Potěšení zarmoucených,
Uzdravení nemocných,
slyš mě, dobrá Matko,
a neodpírej mi pomoc v mém utrpení!

Maria, oroduj za mne u Svého Syna,
jemuž buď čest a chvála na věky.
Amen.