Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji připomínáme 22. srpna, osmý den po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.

 

Modlitba Zdráva buď, Královno nebe (Ave Regina caelorum) pochází zřejmě z 11.-12. století. Autorství není známé, někteří ho připisují blahoslavenému Heřmanovi z Reichenau, který v té době zřejmě složil i další mariánské antifony: Salve Regina a Alma Redemptoris Mater.

 

Zdráva buď, Královno nebe                                   Ave Regina caeorum,
andělů sbory ctí tebe.                                           ave Domina angelorum,   
Zdráva buď, nebeská bráno,                                 salve radix, salve porta
z níž světu Světlo je dáno.                                    ex qua mundo lux est orta. 
Plesej Panno vyvolená,                                        Gaude Virgo gloriosa
nade všechny oslavená,                                       super omnes speciosa
zdráva buď, Panno přečistá,                                 vale, o valde decora
přimluv se za nás u Krista.                                   et pro nobis Christum exora.

 


Více informací a odpovědi na otázky ohledně tohoto tématu najdete na webu Maria.