Sláva Otci i Synu
i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.

 

Sláva Otci… je tzv. malá doxologie, krátká modlitba chvály a oslavy Boha v Nejsvětější Trojici nazvaná podle úvodních slov. Často se vyslovuje na zakončení modlitby a žalmů. Není znám ani autor ani doba jejího zavedení do liturgie a do osobní modlitby.

"Doxologie" pochází z řec. doxa, „sláva“, a logos, „rozmluva“. V křesťanské liturgii (bohoslužbě) tento termín označuje oslavné vyjádření, vzdávající chválu Bohu Otci nebo Kristu či Nejsvětější Trojici.