Zdrávas Maria,
milostiplná,
Pán s tebou.

Požehnaná jsi mezi ženami
a požehnaný je plod života tvého Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen