Bez modlitby
se křesťanský život rozplyne
do série zkušeností,
které zmítají lidským srdcem
a jenom matou mysl.

Modlitba je
totiž pro křesťana víc,
než jen jednou z jeho činností,
víc než povinnost. 

Modlitba je
dechem křesťanského života.
Modlitba je odevzdáním se
do Božích rukou,
projevem důvěry
vůči nebeskému Otci.