„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

6. 10. 2016 , Anastasio Ballestrero

Blahoslavení vy chudí

Blahoslavení vy chudí

Meditace nad blahoslavenstvím o chudobě od bosého karmelitána Anastasia Ballestrera (1913-1998), který byl i turínským arcibiskupem a kardinálem.

 

 

 

Blahoslavení, kteří chápou chudobu v tvém Duchu. Pane Ježíši, nemám nic, dokonce ani vlastní chudobu. Nemám jiné evangelium než tebe, abych se o ní poučil. Ty jsi Boží chudý, služebník. Celým svým bytím vyznáváš Boží svrchovanost.

Nehledáš svou slávu, nemáš své učení, nehledáš jen svou vůli. Všechno přijímáš od Otce s vděčností a radostí. Poklady království jsou tvými poklady. Svět se obrací proti tobě a ty zůstáváš sám s Otcem – to je tvá chudoba.

Dej, ať se před Bohem cítíme jako služebníci a chudí. A před bližními ať se nikdy necítíme jako mocní, vítězní, soudci nebo kritici. Učiň nás chudými chudobou, která nás vyvlastní nám samým a dej, ať patříme Bohu, zbav nás všeho, co není Bůh – ne s hořkostí vzdávání se, ale s blahoslavenstvím chudoby.

 

Upraveno podle knihy
od Anastasia Ballestrera Modlitby
kterou vydalo KNA

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…