Meditace nad blahoslavenstvím o chudobě od bosého karmelitána Anastasia Ballestrera (1913-1998), který byl i turínským arcibiskupem a kardinálem.

 

 

 

Blahoslavení, kteří chápou chudobu v tvém Duchu. Pane Ježíši, nemám nic, dokonce ani vlastní chudobu. Nemám jiné evangelium než tebe, abych se o ní poučil. Ty jsi Boží chudý, služebník. Celým svým bytím vyznáváš Boží svrchovanost.

Nehledáš svou slávu, nemáš své učení, nehledáš jen svou vůli. Všechno přijímáš od Otce s vděčností a radostí. Poklady království jsou tvými poklady. Svět se obrací proti tobě a ty zůstáváš sám s Otcem – to je tvá chudoba.

Dej, ať se před Bohem cítíme jako služebníci a chudí. A před bližními ať se nikdy necítíme jako mocní, vítězní, soudci nebo kritici. Učiň nás chudými chudobou, která nás vyvlastní nám samým a dej, ať patříme Bohu, zbav nás všeho, co není Bůh – ne s hořkostí vzdávání se, ale s blahoslavenstvím chudoby.

 

Upraveno podle knihy
od Anastasia Ballestrera Modlitby
kterou vydalo KNA