„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

6. 10. 2016 , Anastasio Ballestrero

Blahoslavení vy chudí

Blahoslavení vy chudí

Meditace nad blahoslavenstvím o chudobě od bosého karmelitána Anastasia Ballestrera (1913-1998), který byl i turínským arcibiskupem a kardinálem.

 

 

 

Blahoslavení, kteří chápou chudobu v tvém Duchu. Pane Ježíši, nemám nic, dokonce ani vlastní chudobu. Nemám jiné evangelium než tebe, abych se o ní poučil. Ty jsi Boží chudý, služebník. Celým svým bytím vyznáváš Boží svrchovanost.

Nehledáš svou slávu, nemáš své učení, nehledáš jen svou vůli. Všechno přijímáš od Otce s vděčností a radostí. Poklady království jsou tvými poklady. Svět se obrací proti tobě a ty zůstáváš sám s Otcem – to je tvá chudoba.

Dej, ať se před Bohem cítíme jako služebníci a chudí. A před bližními ať se nikdy necítíme jako mocní, vítězní, soudci nebo kritici. Učiň nás chudými chudobou, která nás vyvlastní nám samým a dej, ať patříme Bohu, zbav nás všeho, co není Bůh – ne s hořkostí vzdávání se, ale s blahoslavenstvím chudoby.

 

Upraveno podle knihy
od Anastasia Ballestrera Modlitby
kterou vydalo KNA

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.