Základní dilema spočívá v tomto: Je člověk středem vesmíru, z nějž vytěsnil Boha, jakkoli je těžké myslet svět bez nestvořené příčiny, jež mu dala existenci? Anebo je to Bůh, kdo je ve středu - Bůh, který chrání, obnovuje, a pozvedá důstojnost člověka, pokud on přijme svou závislost na něm?


Člověk je ve své nejvlastnější podstatě schopen Boha. Tato schopnost navázat vztah s Bohem ho definuje hlouběji než cokoliv jiného. Jak k této skutečnosti přistoupit? Když při modlitbě stojím tváří v tvář našemu velikému Bohu, kdo je první: Bůh nebo já? Je to Boží působení nebo to, co dělám a co cítím já? Když promýšlíme vztah člověka s naším velikým Bohem, je třeba myslet v první řadě na člověka, který se staví před Boha, nebo na Boha, který se nachází před člověkem? Je to příliš odborné rozlišování?

Svatá Jana de Chantal píše: „Modlitba je přítomnost našeho ducha před ním (Bohem) v takové míře, jaké jsme toho schopni. Především je to však přítomnost jeho ducha před naším (…), ať už máme dobré myšlenky či nikoli.“ To, co děláme „v míře, jaké jsme schopni“, je mnohem méně důležité než Boží působení v nás. Bůh je přítomný a činný v našich životech, i když to nevnímáme. Co při modlitbě cítíme nebo necítíme, není příliš důležité. Mnohým dělá potíže tuto skutečnost přijmout. Chceme-li vstoupit do vztahu s ním, nechme ho jednat.

Když si s někým chceme být blízcí, často se s ním vídáme. A to je též první pohnutkou modlitby před svatostánkem i modlitby invokací. Jestliže chci někoho poznat, někoho, kdo mě volá, odpovím mu tím, že mu budu co možná nejčastěji nablízku. Tak se mezi námi vytvoří oboustranný vztah. Osobní modlitba je založena právě na tomto postoji. (P.Jeroným)

 Není možné modlit se jakkoliv. Ostatně sám Pán dal v tomto směru učedníkům několik rad. Přesto neexistuje žádná metoda ani škola, která by člověka naučila modlitbě. Každý má s Pánem svůj jedinečný vztah a přátelství se nedá vyčíst z učebnic. Zkušenost nám však umožní vyhnout se slepým uličkám, které by nás mohly přivést k rezignaci.

Se svolením upraveno podle textu
Doma Samuela, novodvorského opata
Tváří v tvář Bohu
vydalo nakladatelství TRAPISTKY C.