„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

14. 1. 2016 , papež František

Církev proměňují modlitby věrných, nejsme to my - papežové... (papež František)

Církev proměňují modlitby věrných, nejsme to my - papežové... (papež František)

Můžeme být lidmi víry, kteří ale ztratili milosrdenství pod nánosem soudů, kritik. Svědectví o tom podává úryvek z bible, komentovaný papežem Františkem (při kázání z Domu sv. Marty 12.1.2016).

Komentovaný úryvek pochází z první knihy Samuelovy (1 Sam 1/9-18). Hlavními protagonisty jsou: Anna – stísněná žena, která trpí kvůli své neplodnosti a v slzách prosí Boha, aby jí daroval syna; kněz  Eli, který sedí na prahu svatyně a z dálky ji roztržitě pozoruje.
 

Anna se modlila ve svém srdci

Ve scéně, kterou popisuje kniha Samuelova, zaznívají nejprve slova Anny, a potom myšlenky kněze, který vnímal její tichý nářek nebezpečně povrchně: podle něj byla pouze opilá. Ale zatím, jak se později ukázalo, tento její nářek způsobil, že Bůh učinil vytoužený zázrak.
Anna se modlila ve svém srdci, pohybovaly se jí pouze rty, ale hlas nebylo slyšet. To je odvaha ženy víry, která se svou bolestí, se svými slzami, žádá od Boha milost. Mnoho dobrých žen je v církvi, mnoho! Jdou a modlí se… Ale vzpomeňme na jednu velikou, na svatou Moniku, která svými slzami dosáhla milosti obrácení pro svého syna, svatého Augustina. A takových je mnoho.

 

Bojovat na kolenou

Kněz Eli je ubohý člověk, ke kterému cítím jistou sympatii, protože i v sobě nacházím chyby, které mi dovolují se k němu přiblížit a dobře ho chápat. S jakou lehkostí soudíme lidi, jak často v sobě nenajdeme respekt, abychom se ptali: co má vlastně ve svém srdci? Nevím to, tak nic neříkám… Když chybí milosrdenství srdce, člověk vždycky smýšlí zle, a nechápeme toho, kdo se zatím modlí s úzkostí a bolestí v srdci a svěřuje tuto bolest a úzkost Bohu. Takovou modlitbu poznal Ježíš na Olivové hoře, kde prožil bolest a úzkost, že se potil krví. Nic Otci nevyčítal: Otče, jestli chceš, odejmi to ode mne, ale buď vůle tvá. A Ježíš odpověděl stejným způsobem jako Anna: mírností. Někdy se modlíme, prosíme Pána, ale nedojdeme k zápasu s Pánem, v slzách, prosbě, prosbě o milost.

 

Modlitba dělá zázraky

Papež vzpomínal také  na příběh člověka z Buenos Aires, kterému umírala devítiletá dcera, a on šel v noci na pouť k Panně Marii z Luján; strávil tam noc přilepený na dveřích svatyně a prosil o milost uzdravení. A ráno potom, když se vrátil do nemocnice, našel svou dceru uzdravenou.
Modlitba dělá zázraky. Dělá je také pro křesťany, ať jsou to laici, ať jsou to kněží, ať jsou to biskupové, kteří ztratili zbožnost, milosrdenství. Modlitba dělá zázraky a brání srdci, aby se zatvrdilo, aby zapomnělo na milosrdenství.
Modlitba věrných proměňuje církev: nejsme to my, papežové, biskupové, kněží, kdo posouvá církev dál, ale jsou to svatí.

 

Zpracováno podle webu radiovaticana

 

Litanie k Neposkvrněné

Litanie k Neposkvrněné
(7. 12. 2019) V době adventní připadá na 8.12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejstarší svědectví o slavení tohoto svátku…

Svatý Mikuláš (6.12.)

Svatý Mikuláš (6.12.)
(2. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní litanie

Adventní litanie
(27. 11. 2019) Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost…

Emoce v modlitbě? Žalmy...

Emoce v modlitbě? Žalmy...
(26. 11. 2019) "Hospodine ve dne i v noci před tebou úpím..." (odkaz na pastorace.cz)

Modlitba ke sv. Anežce České

Modlitba ke sv. Anežce České
(11. 11. 2019) patronce našeho národa, kterou svatořečil dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. Její svátek připadá na 13. listopad.

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…