Obecně řečeno, k degradaci křesťanské modlitby na pohanskou dojde tehdy, když si evangelium přizpůsobíme své povaze a svému běžnému lidskému smýšlení, aniž bychom mu dovolili proměnit naše smýšlení, zevangelizovat naše nitro.

„Když se modlíte, nebuďte jako pohané…“ (Mt 6,7).

Naklonit si Boha

Jak snadno v nás ožije pokušení pohanského přístupu k modlitbě! Tak jako byli pohané přesvědčeni, že musí své božstvo uspokojit množstvím čehosi (obětin, krásných slov apod.), i v křesťanství může tento postoj ožít v pocitu, že Boha mohu uspokojit a přimět k činu jen určitým množstvím modliteb nebo obětí. Proto někdo množí novény, růžence a jiné modlitby nebo posty podle počtu lidí, za něž se přimlouvá, nebo podle vlastního odhadu náročnosti situace, za niž se modlí.

V čem je síla modlitby?

Síla a účinnost přímluvné modlitby ale nespočívá v mnoha slovech, to nám řekl už sám Ježíš: „Když se modlíte, nebuďte povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte“ (Mt 6,7-8). Síla modlitby určitě není ani ve výřečnosti toho, kdo se modlí. Těžko můžeme čekat, že na Pána Boha uděláme dojem svou výmluvností nebo teologicky přesnými formulacemi. Účinnost naší přímluvné modlitby spočívá zejména v zaměření naší nepatrné víry na velikého a dobrého Boha.

Byznys s Hospodinem

Pohanský přístup k modlitbě také vysvitne tehdy, pokoušíme-li se o „byznys s Hospodinem“, máme-li k přímluvné modlitbě obchodnický přístup. Jak to vypadá? Například to Pánu Bohu nalinkuji následovně: „Já budu půl roku chodit denně na mši a odepřu si večery u televize, a ty zařídíš, že se ke mně vrátí můj partner.“ 

Jeden člověk mi říkal, že se velice modlil za svého syna, který se ošklivě vyboural na motorce: „Jestli se z toho dostane, začnu chodit do kostela!“ Syn se sice uzdravil, ale otec duchovně ne, jak se ostatně dalo čekat. Vždyť z jeho postoje bylo zřejmé, že kdyby do kostela začal chodit, chápal by to jako velkou milost uštědřenou Pánu Bohu, což by bylo poněkud postavené na hlavu. (Pán Bůh totiž kostely nepotřebuje, a to ani prázdné, ani plné; kostely potřebujeme my lidé.)

Jakmile však  začneme s Bohem komunikovat nátlakovými metodami, nejenže popíráme jeho svrchovanost, ale vyjadřujeme nepřímo nedůvěru i v jeho dobrotu a milosrdenství.

 

Se svolením upraveno podel knihy
Síla přímluvné modlitby od Kateřiny Lachmanové
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství