„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

15. 8. 2017 , Terezie z Lisieux

Kdo je maličký, ať přijde ke mně

Kdo je maličký, ať přijde ke mně

Ježíši, dovol mi, abych ti plná vděčnosti řekla, že tvá láska jde až k bláznovství. Jak chceš, aby se tváří v tvář tomuto Bláznovství mé srdce nerozběhlo k tobě? Jak by má důvěra mohla mít hranice? (sv.Terezie z Lisieux)

 

 

 

 

Pojďte ke mně všichni

„Kdo je maličký, ať přijde ke mně“, řekl Duch svatý Šalomounovými ústy a týž Duch lásky také řekl: „Malému se dostane milosrdenství.“ Jeho jménem nám prorok Izaiáš zjevuje, že v poslední den
„ přivede Pán své stádo na pastviny, svým ramenem je shromáždí, ve svém klínu jehňátka ponese“.
A jakoby tyto sliby nestačily, volá týž prorok, jehož inspirovaný pohled se už nořil do věčných hlubin, ve jménu Pána: „Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, na klíně vás budou chovat, na kolenou houpat.“

 

Přinášej Bohu oběť chvály a díkůvzdání

Kdyby všechny slabé a nedokonalé duše cítily to, co cítí nejmenší ze všech duší, duše vaší Terezky, ani jedna by si nezoufala, že nemůže dospět na horu lásky. Vždyť Ježíš nežádá velké činy, ale odevzdanost a vděčnost. Vždyť v padesátém žalmu přece řekl: „Nemusím brát býka z tvého chléva ani kozly z tvých ohrad. Neboť mně patří veškerá zvěř lesní a na svých horách mám zvířat na tisíce. Znám všechny ptáky na nebi, mé je vše, co se hemží na poli. Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat, vždyť můj je svět se vším, co ho plní! Copak požívám maso z býků či piji kozlí krev? Přinášej Bohu oběť chvály a díkůvzdání!“ To je vše, co do nás Ježíš potřebuje, nepotřebuje naše skutky, ale jen naši lásku.

 

Žízním!

Týž Bůh, který prohlásil, že nám nepotřebuje říkat, má-li hlad, se totiž nebál žebrat u Samařanky o trochu vody. Měl žízeň. Ale když říkál: „Dej mi napít“, žádal Stvořitel vesmíru o lásku svého ubohého tvora. Žíznil po lásce.
Cítím víc než kdy jindy, že Ježíš žízní: mezi učedníky světa se setkává jen s nevděčností a lhostejnými a mezi svými učedníky nachází bohužel málo srdcí, která se mu bezvýhradně odevzdávají, která chápou celou něhu jeho nekonečné lásky.

 

 

Upraveno podle knihy
od Terezie z Lisieux Příběh jedné duše
kterou vydalo KNA

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…