Obávám se, že mnozí z vás se s Ježíšem ještě nesetkali tváří v tvář, jen vy a Ježíš. Možná trávíme čas v kapli – ale viděli jste očima své duše, s jakou láskou se na nás dívá? Opravdu znáte toho živého Ježíše – ne Ježíše z knih, ale ze setkání s ním ve vaší duši? Slyšeli jste láskyplná slova, která k vám promlouvá?

Tuto meditaci napsala Matka Tereza při svém pobytu v nemocnici:

 

Ty jsi Bůh.

Jsi Bůh z Boha.

Jsi zrozený, ne stvořený.

 Jsi jedné podstaty s Otcem.

Jsi Syn živého Boha.

Jsi druhá osoba Nejsvětější Trojice.

Ty a Otec jste jedno.

Jsi v Otci od počátku:

Všechny věci jsi stvořil ty a Otec. Jsi milovaný Syn, ve kterém má Otec zalíbení. Jsi syn Mariin, počatý z ducha Svatého v Mariině lůně. Narodil ses v Betlémě. Maria tě zavinula do plenek a položila tě do jeslí plných slámy. Svým dechem tě zahříval oslík, který nesl tvou matku a v jejím lůně tebe. Jsi syn tesaře Josefa, tak tě znali lidé v Nazaretě. Jsi obyčejný člověk bez valného vzdělání, tak o tobě soudili učení lidé Izraele.

Kým je Ježíš pro mě?

Ježíš je Slovo učiněné tělem.

Ježíš je Chléb života.

Ježíš je Oběť přinesená na kříži za naše hříchy.

Ježíš je Oběť přinášená při mši svaté za hříchy světa i moje.

Ježíš je Slovo – vyslovme ho. Ježíš je Pravda – říkejme ji.

Ježíš je Cesta – kráčejme po ní.

Ježíš je Světlo – rozžíhejme ho.

Ježíš je Život – žijme ho.

Ježíš je Láska – milujme jí.

Ježíš je Radost – sdílejme ji.

Ježíš je Oběť – přinášejme ji.

Ježíš je Pokoj – dávejme ho.

Ježíš je Chléb života – jezme ho.

Ježíš je Hladový – nasyťme ho.

Ježíš je žíznivý – napojme ho.

Ježíš je Nahý – oblečme ho.

Ježíš je Bezdomovec – vezměme ho k sobě.

Ježíš je Nemocný – uzdravme ho.

Ježíš je Opuštěný – milujme ho.

Ježíš je Odmítaný – přijměme ho.

Ježíš je Malomocný – omyjme mu rány.

Ježíš je Žebrák – usmějme se na něj.

Ježíš je Opilec – naslouchejme mu.

Ježíš je Postižený – chraňme ho.

Ježíš je Maličký – obejměme ho.

Ježíš je Slepec – veďme ho.

Ježíš je Němý – mluvme za něj.

Ježíš je Mrzák – podpírejme ho.

Ježíš je Narkoman – spřátelme se s ním.

Ježíš je Prostitutka – odveďme ji do bezpečí a darujme jí přátelství.

Ježíš je Vězeň – navštivme ho.

Ježíš je Starý – služme mu.

 

Chcete-li se modlit lépe, musíte se modlit více. Modlitba rozšiřuje srdce, až je schopné pojmout Boží dar Jeho samotného. Žádejte a hledejte a vaše srdce se zvětší natolik, aby jej mohlo obdržet a ponechat si jej pro sebe. 

 

Upraveno podle knih
Briana Kolodiejchuka Novéna s Matkou Terezou
a Josepha Langforda Skrytý oheň
které vydalo KNA