Jak prohlubovat svou důvěru v Boha a čím ji živit?

 

 

 

 

Příliš veliká Boží láska

Teologické úvahy a rozumové spekulace mohou být prospěšné, ale většinou samy o sobě ve chvílích zkoušky nestačí. Je potřeba kontemplativní pohled na Ježíše. Pozorovat ho, jak za nás pokládá život a nechat se proměňovat touto „příliš velikou láskou“, kterou nám zjevuje na kříži. To může posílit naši důvěru v Boha.Bůh otec nám ukázal v Ježíšovi svou lásku tak jasně, že o něm těžko můžeme pochybovat. Bylo by možné, aby Bůh nebyl náš, zcela na naší straně? On je  přítel lidí a udělá pro nás úplně všechno: když „neušetřil vlastního Syna, když jsme ještě byli hříšníky“, a „ je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Stojí-li Bůh na naší straně, jaké zlo by nás mohlo zasáhnout?

Dívej se na Ježíše

Z předchozího textu je vidět, jak je kontemplativní pohled na Ježíše nutný k tomu, abychom mohli růst v důvěře. Mnoho lidí je neklidných právě proto, že si nenajdou čas nasytiti své srdce a dát mu znovu pokoj skrze láskyplný pohled upřený na ukřižovaného. Pokud se chceme bránit strachu a skleslosti, je třeba, abychom mohli skrze modlitbu a zkušenost osobního setkání s Bohem „okusit a vidět, jak je Hospodin dobrý“(Žl 34,9). Jistoty, které získáme díky pravidelné modlitbě, jsou daleko silnější než jistoty, které pramení z uvažování, byť by se jednalo o vysokou teologii.

 

Upraveno podle knihy
Jacquese Philippa Hledej pokoj a zůstávej v něm
kterou vydalo KNA