„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

8. 8. 2017 , Jacques Philippe

Modlitba důvěry

Modlitba důvěry

Jak prohlubovat svou důvěru v Boha a čím ji živit?

 

 

 

 

Příliš veliká Boží láska

Teologické úvahy a rozumové spekulace mohou být prospěšné, ale většinou samy o sobě ve chvílích zkoušky nestačí. Je potřeba kontemplativní pohled na Ježíše. Pozorovat ho, jak za nás pokládá život a nechat se proměňovat touto „příliš velikou láskou“, kterou nám zjevuje na kříži. To může posílit naši důvěru v Boha.Bůh otec nám ukázal v Ježíšovi svou lásku tak jasně, že o něm těžko můžeme pochybovat. Bylo by možné, aby Bůh nebyl náš, zcela na naší straně? On je  přítel lidí a udělá pro nás úplně všechno: když „neušetřil vlastního Syna, když jsme ještě byli hříšníky“, a „ je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Stojí-li Bůh na naší straně, jaké zlo by nás mohlo zasáhnout?

Dívej se na Ježíše

Z předchozího textu je vidět, jak je kontemplativní pohled na Ježíše nutný k tomu, abychom mohli růst v důvěře. Mnoho lidí je neklidných právě proto, že si nenajdou čas nasytiti své srdce a dát mu znovu pokoj skrze láskyplný pohled upřený na ukřižovaného. Pokud se chceme bránit strachu a skleslosti, je třeba, abychom mohli skrze modlitbu a zkušenost osobního setkání s Bohem „okusit a vidět, jak je Hospodin dobrý“(Žl 34,9). Jistoty, které získáme díky pravidelné modlitbě, jsou daleko silnější než jistoty, které pramení z uvažování, byť by se jednalo o vysokou teologii.

 

Upraveno podle knihy
Jacquese Philippa Hledej pokoj a zůstávej v něm
kterou vydalo KNA

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…